10

В коломийці "Ой заграй ми музиченьку" є такі рядки:

Ой нездалі парубоньки як одуті міхи

Лише ними доставляти до міста оріхи

Знайшов підтвердження здогадкам, що "нездалий" - це невмілий, нездатний.

Мабуть, що ці "одуті міхи" заважають чомусь рухатися, або це ті міхи, якими піддувають вогонь, тільки я не розумію, чим вони погані в "одутому" стані.

Хтось може пояснити, що це саме, ці "одуті міхи", і звідки пішло?

Здогадуюсь, що гірське, але точної інформації знайти не можу.

8

Міхи – це мішки, торби. Одутий – це пухлий, роздутий. Вочевидь, у цій коломійці співається про гладких, товстих парубків, які такі роздуті, наче мішки, якими в місто возять горіхи.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.