13

Інтуїтивно відчуваю, що по-українськи Голосіїв і Пирогів (за аналогією з Київ, Миколаїв, Зміїв, Іркліїв тощо), а не Голосієво й Пирогово , але на підтвердження знайшла лиш одну нотатку на сайті "Мова- ДНК нації".

Опосередкований аргумент того, що варіанти Голосієво, Пирогово вживаються внаслідок багаторічного радянського зросійщення, бачу в Українському правописі (2015):

§ 109. Географічні назви слов’янських та інших країн <...>

Географічні назви з прикметниковими закінченнями <...>

б) Російські назви з кінцевими -ово, -єво та -ино передаються через -ово, -єво та -іно (-їно), після шиплячих — -ино: Внуково, Орєхово-Зуєво; Бородіно, Мар’їно, Пушкіно; Єгоршино, Рощино.

Наразі в загальному вжитку плутанина, бо існують паралельно обидві форми.

Голосіїв

Вікіпедія

Голосіївська РДА

Цікавий Київ

Голосієво

Голосіївська РДА1

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Пирогів

Вікіпедія

Національний музей народної архітектури та побуту України

Пирогово

Перше екскурсійне бюро

Чи є наукове обгрунтування правильності якогось із варіантів (на **-ів** чи на **-ово/-єво**)?

3
 • Чи не пов'язане це з типом населеного пункту (точніше, із загальною назвою типу населеного пункту, яка побутувала в часи закріплення власної назви конкретного населеного пункту): місто/село/селище/тощо — Голосієво, го́род/за́мок/присілок/тощо — Голосіїв, фортеця/«дєрєвня»/тощо — Голосієва? Звісно, може, й дурна гіпотеза — але спростування теж цікаво.
  – Sasha
  Mar 5 '17 at 19:59
 • Не впевнена. Хоча ні підтверджень, ні спростувань такої гіпотези не зустрічала. Mar 5 '17 at 20:14
 • 1
  Є ще такий коментар щодо назв -ськ/-цьк VS. -ське/-цьке: «Поширення -цьке (-ське) в географічних назвах це данина експериментальним правописам 1920-х років. Справа в тому, що на міста, для яких характерний давніший суфікс -цьк, -ськ, намагалися штучно перенести формант середнього роду, характерний для сіл та селищ.»
  – Sasha
  Jul 30 '17 at 18:18
5

Голосіїв
Ортографічний словник української мови
УЛІФ НАН України

Пирогів
Ортографічний словник української мови
УЛІФ НАН України

Натомість Пирогово й Голосієво в словниках відсутні.

2
 • 1
  Я думаю, Оксану Губренко більше цікавило якесь загальне правило/загальна теорія з приводу цих назв. Але дякую за конкретну відповідь — комусь (хто зайде в це запитання, шукаючи правопис конкретних назв) воно явно допоможе.
  – Sasha
  Jul 30 '17 at 18:24
 • 1
  @Sasha, дякую за точний коментар. Автору відповіді, Follower, вітм, теж спасибі! Jul 30 '17 at 20:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.