9

Набираючи повідомлення у Skype, помітив, що слово дасьте (майбутній час від "давати") підкреслюється червоною лінією. Натомість, слово дасте не підкреслюється. Завжди думав, що правильно "дасьте".

Як правильно?

Також буду вдячний за пояснення, чому саме так.

PS: у формі питання цього сайту слово дасьте також підкреслюється.

8

Дасте — це єдино правильна форма.

Вживання дасьте особисто я ніколи не зустрічав. Google не знаходить жодного джерела, яке вказувало б, що можна писати таким чином, тож це помилка.

| improve this answer | |
 • 3
  Ось тут знайшов вживання, яке більш-менш заслуговує уваги: uk.wikisource.org/wiki/… – maccstax Mar 5 '17 at 19:30
 • 3
  Схоже, що це застаріла форма, до того ж у церковному письмі. – ntk Mar 5 '17 at 19:31
 • 1
  Вживань насправді багато (і не лише у церковному письмі), але я думаю, Ви абсолютно праві, що це застаріла форма. – Sasha Mar 5 '17 at 19:40
1

У множині другої особи (те, що співвідноситься із займенником "ви") дієслова "дати", "їсти", "відповісти" набувають форму на "-сте": ви їсте, ви дасте, ви відповісте. Це специфічні дієслова.

| improve this answer | |
 • slovnyk.ua/?swrd=%C4%E0%F2%E8&x=0&y=0 – Ant Mar 5 '17 at 19:11
 • 5
  Ласкаво просимо на сайт Ukrainian.SE! Будь ласка, перевірте правила, які ви оголошуєте. Наприклад, «їсте» — це теперішній час, а «дасте» — майбутній. – bytebuster Mar 5 '17 at 19:11

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.