11

В сучасних англомовних текстах часто можна зустріти вираз "X is a must have for Y" або його скорочений варіант "X is a must":

 • Kitchenaid Stand Mixer Still the king of stand mixers, and a must-have for anyone who bakes a lot.

Чи є якісь схожі за структурою вирази в українській, які б дозволяли передати схожий зміст?

6
 • 3
  А можете пояснити, будь ласка, чим не влаштовує «необхідний»? На мою думку, англійське стале словосполучення виникло саме внаслідок відсутності такого гарного і лаконічого слова, як «необхідний». Можете замислитися над етимологією: «такий, який не можна обійти (навколо)» Mar 5, 2017 at 15:54
 • @bytebuster necessary, essential - цілком відображають ідею необхідності, але з must have, напевно, кращі показники продажів
  – chizh
  Mar 5, 2017 at 21:11
 • @bytebuster, в англійській є немало слів, які передають ідею необхідності, як і в словниковій українській. "Must have", на мою думку, скоріше не стільки про необхідність, а от саме про моду й культуру споживання, як chizh і зауважив. Адже, наприклад, можна сказати, що щось "конче необхідно мати", чи "кров з носу потрібно". Але воно не звучить "стильно, модно, молодіжно".
  – s0nata
  Mar 5, 2017 at 21:27
 • Чесно кажучи, я у must have, у порівнянні з essential та necessary, бачу лише важливе дієслово have, яке несе конотацію саме володіння або придбання чогось, чого допіру не мав. Ну і — так, «молодьожно» :) Mar 5, 2017 at 22:26
 • 1
  А ще ж є must see, must read. Mar 6, 2017 at 19:13

1 Answer 1

8

Через народну творчість на словотворі, де вони пропонують неологізм кончетреба, натрапив на таку статтю з "Як ми говоримо":

НЕОБХІДНИЙ, НЕОБХІДНО, НЕОБХІДНІСТЬ, ПОТРІБНИЙ, НЕОДМІННИЙ, КОНЧЕ ПОТРІБНИЙ, ДОКОНЕЧНИЙ, ТРЕБА 1, КОНЧЕ ТРЕБА, УКРАЙ ТРЕБА, АЖ-АЖ-АЖ ТРЕБА, ПОТРІБНО, ПОТРЕБА, ГОСТРА ПОТРЕБА, КОНЕЧНА ПОТРЕБА, ДОКОНЕЧНА ПОТРЕБА, НАГАЛЬНА ПОТРЕБА.

Думаю, в цьому конкретному випадку:

Kitchenaid Stand Mixer Still - король статичних міксерів, конче потрібна річ для всіх тих, хто багато пече.

Можна використовувати кончетреба, конче треба, конче потрібний (і всі можливі відмінювання) в залежності від ситуації.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.