13

Чи є одна з наступних фраз некоректною, чи обидві форми дієслова "навчатися" у наступному реченні є граматично коректними?

  • Чим більше людей навчиться робити ... (суб’єкт дії - третя особа однини)
  • Чим більше людей навчаться робити ... (суб’єкт дії - третя особа множини)

Мені обидва варіанти здаються правильними, принаймні вживаними, але маю сумніви.

1
  • 1
    схоже, що 1-й варіант - скорочена версія "Чим більша кількість людей навчиться"..."
    – chizh
    Commented Mar 5, 2017 at 15:25

1 Answer 1

5

Питання узгодження дієслів з іменниками, мабуть, варто розглядати в контексті узгодження присудка з підметом, при цьому останній не обов'язково має бути іменником. Принаймні, інформація, яку вдалося знайти, відображається саме так.

Стисло й доступно викладено у «Як ми говоримо» Бориса Антоненка-Давидовича:

Числові особливості дієслова-присудка

Дієслово-присудок звичайно узгоджується в числі з підметом речення: якщо підмет стоїть в однині, то й дієслово-присудок також виступає в одниніПосадила стара мати три ясені в полі». — Т. Шевченко); а множина підмета зумовлює й множину дієслова-присудкаНа чужину з України брати розійшлися». — Т. Шевченко).

Проте бувають випадки, коли дієслово-присудок стоїть в іншому числі, ніж підмет: «Був собі дід та баба» (казка). Здавалось би, що за наявності в цьому реченні двох підметів — дід та баба — дієслово-присудок слід було б поставити в множині, але якщо дієслово-присудок стоїть перед двома або кількома підметами, а перший підмет стоїть в однині, то й дієслово стоятиме теж в однині: «Був собі котик та півник» (казка).

Дієслово-присудок виступає в однині також тоді, коли підмет має при собі додаток, що становить із підметом одну підметову групу речення й пов’язується з ним прийменником з: «Гарматний відгомін з першим громом мішався раз у раз в одних розкатів жмут» (М. Бажан).

Дієслово-присудок буде в однині й тоді, коли за підмет правлять збірні слова — більшість, меншість, частина, ряд, кілька, багато, чимало, група, низка, решта, половина та інші, поєднані з залежними від них іменниками (прикметниками) в родовому відмінку: «Більшість присутніх пристала на цю пропозицію»; «Кілька відер води бухнуло на вогонь» (М. Коцюбинський).

Якщо підмет складається з числівника два, три, чотири й іменника, а в реченні мовиться про спільну дію, дієслово-присудок слід ставити в однині: «Летить чотири утиці» (Б. Грінченко); «На полу лежало три чоловіки» (Панас Мирний). Якщо в реченні треба підкреслити, що особи, які складають підмет із числівником, діють кожна окремо, дієслово-присудок годиться ставити в множині: «Не вертаються три брати, по світу блукають» (Т. Шевченко).

Якщо підметом є складений числівник, де останнє слово — один, дієслово-присудок може стояти в однині в чоловічому роді або в безособовій формі на -ло: «31 солдат вийшов з оточення», «Вийшло з оточення 31 солдат». Якщо перед таким підметом є означення в множині (усі, наші й под.), присудок має форму множини: «Усі двадцять один учасник конкурсу вийшли на змагання».

Розлогіше, кому цікаво, - на "Офіційному сайті української мови"

Є ще стаття "У якій формі вжити присудок?" Н.Я.Дзюбишиної, для тих, кому до вподоби науковий стиль викладу.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.