13

Вже було питання про те, як нові слова потрапляють до української мови. Але запитання про слово "виїмка" наштовнуло мене на ортогональне запитання: а чи є механізм видалення слів з української мови, які потрапили до неї помилково (наприклад, через помилки при складанні нормативних актів, тощо)?

1 Answer 1

10

Жодна природна мова не має механізмів штучного "видалення" з неї "помилкових" слів: нормативні матеріали, такі як загальні та спеціальні словники, мають лише обмежений вплив, і тільки на відносно невелику підмножину мовників... Втім, систематична підтримка бажаних синонімів, виправлення помилок у відповідних текстах для нових видань тощо, роз'яснення діючим та майбутнім викладачам, чому краще вживати певні слова замість певних інших — все це сприяє "вимиванню" небажаних слів та зміцненню вкоріненості кращих зразків...

2
  • Дуже цікава річь виходить: я можу спілкуватись як мені заманеться (у т.ч. письмово) пояснюючи це тим, що це діалект/запозичення/інше і ці мої помилки будуть "розповзатись" і немає способа у який це все зупинити? Я знов про цю "виїмку".
    – Gluttton
    Mar 20, 2017 at 16:37
  • 2
    @Gluttton, "розповзатись" помилки будуть тільки якщо інші мовники, велика їх кількість, підтримають, тобто будуть наслідувати їхнього автора ;) Власне, приклади цього досить числені, але зазвичай пов'язані з певними штучними факторами Mar 20, 2017 at 23:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.