12

Мова йдеться про записи обабіч тексту в книзі, зроблені читачем, тобто маргіналії.

"Замітки на берегах" (а також "завваги на берегах") в інтернетах як словосполучення майже не знаходиться, на відміну від "замітки на полях".

СУМ-11 подає поля7:

Смужка уздовж краю аркуша паперу, яка залишається чистою при писанні або друкуванні; берег.

і берег4:

Краї книжки, зшитка, аркуша і т. ін.; поля.

як взаємозамінні.

То чи є кращий варіянт з-поміж них, чи можна вживати обидва?

1
  • Береги у цьому контексті має присмак поетичності, романтизму, вишуканості, а поля якось буденно.
    – Oleg
    Mar 6, 2017 at 9:54

1 Answer 1

12

Борис Антоненко-Давидович у праці "Як ми говоримо" відповідає так:

«На полях книжки було багато дрібно писаних олівцем нотаток», — читаємо в одному сучасному оповіданні. Чому написано «на полях», а не на берегах? Адже білі краї книжки чи зошита звались і звуться по-українському береги: «Одну по одній перегортав сторінки. Плями на берегах таїли в собі приємні і неприємні згадки» (Н. Рибак); «Книжка з золотими берегами» (Словник Б. Грінченка).

Але, як ви зазначили в питанні, СУМ вважає обидва варіанти нормативними. СУМ-20 цього, на жаль, не збирається змінювати.

Але якщо звернути увагу на приклади, то можемо сміливо припустити, що таке значення слова "поля" з'явилося за радянських часів. (приклади на "береги" в такому значенні є зі словника Грінченка, Івана Франка й Натана Рибака 1953 року, а на "поля" - лише Натан Рибак 1960 і Наука і життя).

Відповідно, варіант "береги" питоміший, проте обидва варіанти наразі є нормативними.

Оновлення: як зазначив YellowSky, також словники дають варіант "краї".
І припущення про те, що слово "поле" в цьому значенні з'явилося за радянських часів може бути хибним: Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка) передає російське поле як «2. бе́рег, край, по́ле (в книжцї або в рукопису)».
Але щоб переконатися в цьому, потрібні додаткові дослідження: якщо після 1898 року немає жодних згадок такого використання, то, можливо, це значення вийшло з ужитку й повернулося лише за радянських часів.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.