12

У харківському політесі на курсі, якщо я не забув точну назву, "Охорона праці та безпека життєдіяльності" нам були подані відомості щодо етимології слова безпека. Нібито слово походить від назви слов'янського слов'янського хтонічного бога Пека, через заперечення приставкою без- притаманних божеству якостей, ворожих та шкідливих людині.

Нажаль у зовнішньому Інтернеті мені не вдається знайти ані підтвердження, ані спростування цієї гіпотези. Можливо шановній спільноті відомі поважні джерела, які прояснюють етимологію наведеного слова

*Чи походить слово безпека від назви слов'янського божества Пека?*

2 Answers 2

12

Слово безпека походить від старослов'янського кореня *peča, що означає «турбота».
Є спорідненим зі словами опіка, піклуватися, печаль, пекло і навіть пекти.

Етимологічний словник української мови (том 1, літери «А—Г») надає таку етимологію:

слово безпека у словнику
(перепрошую за використання скріншоту; не зміг знайти цього словника у текстовому вигляді)

Той самий «Етимологічний словник української мови» (том 4, літери «Н—П») надає ще більш детальне пояснення до слова «піклуватися»:

слово піклуватися у словнику

У словнику ЮНВЕС те саме слово виводиться із pѣkjъ, а словник Дрофа вказує, що пека + суфікс -j- + kj > ч.

Стосовно назви божества Пек, той самий словник дає таку етимологію:

слово пек у словнику

1
  • 2
    Цікаво, а спекатись пов'язано з цими всіма словами?
    – Gluttton
    Mar 5, 2017 at 9:00
6

Безпека утворене від того ж кореня, що й піктися (про когось), опікуватися, опіка, тобто від кореня пек-, як у пекти (печу). Цей корінь праіндоевропейський, *peku̯- «варити, готувати», та утворені від нього слова є практично в усіх давніх та сучасних індоевропейських мовах, від індійських до германських, від перської до албанської, від санскрита до давньогрецької та латини, тому слов'янське божество Пек тут зовсім ні до чого. Та між безпека та Пек є зв’язок, оскільки Пек — бог пекла, то скоріше за все його ім’я теж походить від цього самого кореня пек-, тобто ці слова походять від одного кореня, а не одне слово від иншого.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.