11

Цікавить конкретно випадок з прізвищем Бойчук (хоча думаю, що є ще багато схожих спірних прізвищ): історично воно, як і декілька інших, походить від назви етнографічної групи бо́йків (наголос на перший склад).

Прізвище Бо́йко (наголос на перший склад) зазвичай не має проблем з правильною вимовою, тоді як Бойчук на території, близькій до історичної батьківщини бойків, зазвичай вимовляється з наголосом на перший склад, поза межами неї — з наголосом на другий склад.

Оновлення Змінив заголовок для кращого відображення суті запитання.

5
 • 1
  Це не відповідь і не обов'язково правда, але я щойно випадково знайшов оце: litmisto.org.ua/?p=22182.
  – Sasha
  Commented Feb 8, 2017 at 11:41
 • Іще: я знаю, що в польській мові наголос завжди падає на передостанній склад, причому, відповідно, «скаче» при відмінюванні: Пілсу́дський — Пілсудсько́го (але я я не знаю, яке відношення поляки мають до бойків і чи міг хоча б теоретично бути якийсь зв'язок чи вплив).
  – Sasha
  Commented Feb 8, 2017 at 11:44
 • 1
  @Sasha, а мене зацікавив наголос у прізвищах на -ко. Хотіла оформити як питання, а побачила схоже від Liberus, тепер вагаюся (ніби заголовок загальний, а в тексті - специфікація щодо одного прізвища). Знайшла дослідження НАГОЛОШЕННЯ ПРІЗВИЩ НА -КО В МИНУЛОМУ І ТЕПЕР професора Скляренка В.Г.. Думаю, цьому фахівцю можна довіряти. Що порадите? Commented Mar 15, 2017 at 10:33
 • @OksanaGubrenko, так, давно помітив, що тут заголовок широкий, а питання про Бойчук. Мені здається наголос в українських прізвищах уцілому — надто широко. Я б: (1) Про -ко створив окреме питання. (2) Можливо, варто попросити автора звузити це.
  – Sasha
  Commented Mar 15, 2017 at 13:37
 • 1
  Редько Юліан Костянтинович У 1950-х почав збір даних про українські прізвища. В році в Академії наук Української РСР захистив докторську дисертацію «Сучасні українські прізвища (походження, словотвір, територіальне поширення)». Link @Sasha напевно звідси: "Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ / За редакцією кандидата філологічних наук Івана Варченка. Київ, 1968." Ще: storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1340
  – Artemix
  Commented Mar 15, 2017 at 16:15

3 Answers 3

5

Правило наголосу в українських прізвищах

Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови.

 1. Прізвища, утворені від загальних назв, зберігають наголос загальної назви.

 2. Наголос на останньому складі мають прізвища з суфіксами -ак(-як): Грабчак, Бариляк, Настасяк, Остап’як, Романчак, Савчак; -ук(-юк), -чук: Захарук, Бойчук, Біланчук, Шестопалюк. Довідник українських прізвищ. Ю.К. Редько

Прізвища іменникового типу відмінюються за зразком іменників відповідної відміни і групи (І, ІІ, ІІІ відміни; тверда, м’яка, мішана групи). До цієї групи належать прізвища, що походять від імен та загальних назв без зміни їх форми (Комашка, Галушка, Кочерга, Вітер, Лях, Журавель, Куліш), а також прізвища з суфіксами -ак, (-як), -ань, -ар, -ач, -евич, -ейко, -ець, -ник, -чук, -унь, -ун, -ик, -ич, -чак, -еня, -єня та ін. (Савченко, Коваленко, Масич, Ситар, Щербак, Лизун, Скрипник, Романюк, Вовчук, Зубеня, Сергієня) іпрізвища, утворені складанням основ різних частин мови (Рябошапка, Заплюйсвічка, Лизогуб, Підкуймуха, Тягнирядно, Держибаба, Живодер, Стрижикурка).

Граматичні особливості, притаманні українським прізвищам

Також слід додати, що суфікси -енко, -єнко й -ук, -юк, є рівноважними, бо чергування звуків утворилось через різні закінчення основ, до яких приєднувався суфікс. Наприклад: Петро — Петренко, Петрик — Петриченко, Гордій — Гордієнко, Михайло — Михайлюк (заради милозвучності частіше використовується суфікс -юк, а не -ук), Бойко — Бойчук.

Але в народній мові ці суфікси згодом набули рівного значення, тому прізвища, які утворились від одного імені, зустрічаються в різних варіантах, наприклад: Денисенко (Денис + енк + о), Денищенко (Дениско + енк + о), Романюк (Роман + юк), Романчук (Романко + ук). Тут маємо справу з чергуванням приголосних. Іноді помилково розглядаються суфікси -ченко/щенко та -чук/щук. Справа в тім, що патронімічні маркери -чук та -ченко утворюються від основ, що закінчуються на -ко: Федько, Василько, Іванко; а патронімічні маркери -щенко та -щук утворюються внаслідок чергування приголосних в основах, які закінчуються на -ско: Дениско, Бориско, Фесько. wiki

0

За моїми суто суб'єктивними спостереженнями, прізвища з закінченнями -ук (-юк) в усному мовленні завжди наголошуються на цей останній склад, незалежно від етимології кореня. Втім, нічого не можу сказати щодо того, як наголошують такі прізвища на Бойківщині.

2
 • 1
  власне невпевнений що тут є правила специфічні до цієї етнічної групи, думаю схожі спірні ситуації є і з іншими прізвищами, просто вони мені не відомі
  – Liberus
  Commented Feb 8, 2017 at 11:37
 • 3
  -1: це більше схоже на коментар, ніж на відповідь на запитання. Commented Feb 10, 2017 at 6:02
0

Взагалі-то, на Франківщині наголошують букву о, тобто кажуть Бо́йчук (живу там і маю знайомих з таким прізвищем). Але насправді в українській мові не має ніяких правил з наголосами, щоб там не говорили ті мовознавці. У мене знайомі мають прізвища, як Ко́зак, так і Коза́к. А у моїй родині зустрічаються Савчу́к, Перегі́нчук, Біла́нчук. Думаю, варто в українській мові, враховуючи цю нестійкість, ввести обов'язкове наголошування на письмі і поступово наведеться лад з наголосам, а не каверзувати, що тоді текст важко сприйматиметься. Наприклад, у грецькій мові наголоси обов'язкові у словах, бо також плавають як в українській.

2
 • 3
  «немає ніяких правил з наголосами» — це занадто сильне твердження, якщо воно не підкріплене посиланнями на поважні джерела. Commented Feb 9, 2017 at 14:37
 • Sasha під моїм запитанням вказав посилання на джерело яке говорить про певні правила - але не особливо зрозуміло чи вони були виведені автором емпірично чи ні. Продовжую шукати щось на цю тему
  – Liberus
  Commented Feb 10, 2017 at 17:45

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.