9

Цікавить конкретно випадок з прізвищем Бойчук (хоча думаю, що є ще багато схожих спірних прізвищ): історично воно, як і декілька інших, походить від назви етнографічної групи бо́йків (наголос на перший склад).

Прізвище Бо́йко (наголос на перший склад) зазвичай не має проблем з правильною вимовою, тоді як Бойчук на території, близькій до історичної батьківщини бойків, зазвичай вимовляється з наголосом на перший склад, поза межами неї — з наголосом на другий склад.

Оновлення Змінив заголовок для кращого відображення суті запитання.

 • 1
  Це не відповідь і не обов'язково правда, але я щойно випадково знайшов оце: litmisto.org.ua/?p=22182. – Sasha Feb 8 '17 at 11:41
 • Іще: я знаю, що в польській мові наголос завжди падає на передостанній склад, причому, відповідно, «скаче» при відмінюванні: Пілсу́дський — Пілсудсько́го (але я я не знаю, яке відношення поляки мають до бойків і чи міг хоча б теоретично бути якийсь зв'язок чи вплив). – Sasha Feb 8 '17 at 11:44
 • 1
  @Sasha, а мене зацікавив наголос у прізвищах на -ко. Хотіла оформити як питання, а побачила схоже від Liberus, тепер вагаюся (ніби заголовок загальний, а в тексті - специфікація щодо одного прізвища). Знайшла дослідження НАГОЛОШЕННЯ ПРІЗВИЩ НА -КО В МИНУЛОМУ І ТЕПЕР професора Скляренка В.Г.. Думаю, цьому фахівцю можна довіряти. Що порадите? – Oksana Gubrenko Mar 15 '17 at 10:33
 • @OksanaGubrenko, так, давно помітив, що тут заголовок широкий, а питання про Бойчук. Мені здається наголос в українських прізвищах уцілому — надто широко. Я б: (1) Про -ко створив окреме питання. (2) Можливо, варто попросити автора звузити це. – Sasha Mar 15 '17 at 13:37
 • 1
  Редько Юліан Костянтинович У 1950-х почав збір даних про українські прізвища. В році в Академії наук Української РСР захистив докторську дисертацію «Сучасні українські прізвища (походження, словотвір, територіальне поширення)». Link @Sasha напевно звідси: "Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ / За редакцією кандидата філологічних наук Івана Варченка. Київ, 1968." Ще: storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1340 – Artemix Mar 15 '17 at 16:15
1

За моїми суто суб'єктивними спостереженнями, прізвища з закінченнями -ук (-юк) в усному мовленні завжди наголошуються на цей останній склад, незалежно від етимології кореня. Втім, нічого не можу сказати щодо того, як наголошують такі прізвища на Бойківщині.

 • 1
  власне невпевнений що тут є правила специфічні до цієї етнічної групи, думаю схожі спірні ситуації є і з іншими прізвищами, просто вони мені не відомі – Liberus Feb 8 '17 at 11:37
 • 1
  -1: це більше схоже на коментар, ніж на відповідь на запитання. – bytebuster Feb 10 '17 at 6:02
0

Взагалі-то, на Франківщині наголошують букву о, тобто кажуть Бо́йчук (живу там і маю знайомих з таким прізвищем). Але насправді в українській мові не має ніяких правил з наголосами, щоб там не говорили ті мовознавці. У мене знайомі мають прізвища, як Ко́зак, так і Коза́к. А у моїй родині зустрічаються Савчу́к, Перегі́нчук, Біла́нчук. Думаю, варто в українській мові, враховуючи цю нестійкість, ввести обов'язкове наголошування на письмі і поступово наведеться лад з наголосам, а не каверзувати, що тоді текст важко сприйматиметься. Наприклад, у грецькій мові наголоси обов'язкові у словах, бо також плавають як в українській.

 • 1
  «немає ніяких правил з наголосами» — це занадто сильне твердження, якщо воно не підкріплене посиланнями на поважні джерела. – bytebuster Feb 9 '17 at 14:37
 • Sasha під моїм запитанням вказав посилання на джерело яке говорить про певні правила - але не особливо зрозуміло чи вони були виведені автором емпірично чи ні. Продовжую шукати щось на цю тему – Liberus Feb 10 '17 at 17:45

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.