16

Сьогодні, коли мені треба було поставити слово «протиріччя» у фразу «жодних …», мене раптом переклинило:

На -ддя все зрозуміло: «підборіддя» → «підборідь» — бо закінчення м'яке. Аналогічно -ття, -ззя, -сся, -цця, -лля, -ння. Інакше просто й бути не може.

А що ж із -шшя, -жжя, -ччя: затишшя, бездоріжжя, обличчя? З одного боку, наче не очікуєш у кінці -шь, -жь, -чь в українській мові (невже тут буде?). А з іншого — вони в усіх інших відмінках і формах пом'якшені на кінці (невже в родовому відмінку пом'якшення зникне?).

0

2 Answers 2

9

Коротка відповідь

 • За правилами відмінювання — протиріч, але підборідь, знань
 • Також пропонують варіант — протиріччів

Довга відповідь

 1. Що таке «протиріччя»? Це іменник середнього роду з збірним значенням узагальнення, морфологія якого містить закінчення .
 2. Такі іменники відмінюються по другому типу відмінювання:
  Правопис закінчень відмінюваних слів§ 45. Поділ на групиII відміна2. М’яка група, прокрутіть до Середній рід:

  До м’якої групи належать іменники середн. роду із закінченням та (без суфіксів -ен-, -ят- при відмінюванні й переважно з подовженням кінцевого приголосного основи): горе, місце, море, поле; життя, завдання, збіжжя, здоров’я, змагання, знаряддя, листя, обличчя, пір’я, полум’я, сім’я, тім’я.

 3. Такі іменники утворюються з попереднім подвоєнням приголосної.

  • Окрім випадку, коли подвоєна приголосна вже є;
  • Окрім випадку, коли корінь закінчується на губну приголосну -б, -п, -м, -ф, а також ; у цьому випадку замість подвоєння вживається апостроф: подвір'я
 4. Окрім того, при подвоєнні відбувається зсув приголосних:
  • : бігзбіжжя, другподружжя, дорогабездоріжжя
  • : ректипротиріччя, ликобличчя (старовинні форми кореня ще й досі впливають на морфологію слова, хоча в чистому вигляді вже не використовуються)

Тепер, ваше запитання важливо розділити на два:

 1. Чи подвоювати приголосну?
 2. Чи вживати м'який знак?

З формальної точки зору, відмінювання утворених таким чином іменників відповідає правилам відмінювання другої відміни, м'якої групи, середнього роду.

§ 55. Родовий відмінок

У родовому відмінку множини іменники другої відміни мають закінчення -ів (-їв), нульове закінчення та -ей.

 1. Закінчення -ів (після голосного та апострофа -їв) мають іменники чол. роду та іменники середн. роду на -е, -я: батьків, берегів, вольтів, героїв, друзів, дощів, країв, метрів, омів, підписів, робітників, солдатів, солов’їв, степів, товаришів, школярів; верхів’їв, відкриттів, життів, міжгір’їв, морів, нагір’їв, подвір’їв, полів, покриттів, почуттів, прислів’їв.

 2. Нульове закінчення мають усі іменники середн. роду на -о, -е та більшість на (переважно з попереднім м’яким подовженим приголосним н): бажань, боліт, вагань, верховіть, весіль, відер, вікон, доліт, завдань, засідань, знань, кіл, кілець, коліс, місць, озер, облич, пальт, питань, піддаш, полотен, посилань, прізвищ, роздоріж, серць (і сердець), сіл, слів, сприйнять, хутер, яєць; але: морів, полів (рідше піль).

Тобто, нульове закінчення може містити або не містити м'який знак залежно від того, після якої приголосної воно ставиться.


Фактичне вживання

Тут складніше, пошук по інтернету дає велику кількість посилань, де дописувачі активно сперечаються. Наприклад, тут.

А у Бібліотеці Вернадського навіть знайшовся матеріал під красномовною назвою зі знаком оклику: Колібаба, Л. «Подружжів і подруж, але не подружь!» (переглянути/скачати тут). Авторка — Лариса Колібаба, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.


-ІВ, -ЇВ

На мою думку, спроби встановити правопис з використанням -ів та -їв спричинене перекваліфікацією цих іменників на мішану групу вімінювання.

Той самий сайт Правопис містить містить іншу групу іменників на , наприклад, вчитель, край. Вони, насправді, у родовому відмінку множини отримують закінчення -ів та -їв.

1
 • 1
  «Іменник Середнього роду з збірним значенням узагальнення, морфологія якого містить суфікс -н- та закінчення -я» — це ви пишете про слово «протиріччя»...
  – Yellow Sky
  Commented Mar 2, 2017 at 3:42
7

Це орфограма «Вживання м’якого знаку». Офіційний сайт української мови пише:

М'який знак ставиться лише після букв, що позначають зубні (д, т, з, с, ц, л, н), якщо ці приголосні вимовляються м'яко: кінець, поршень, коли-небудь, ткацький, близько, просьба, бадьорий, тіньовий, спрацьований. Зокрема м'який знак пишеться:

 • у суфіксах -ськ-, -цьк-, -зьк-: поліський, волинський, військо, людськість, по-товариському, по-українському, зайчисько, Луцьк, Донецьк, донецький, криворізький; у суфіксах -еньк-, -оньк-, -іньк-: рученьки, гарненький, голівонька, свіжісінький.

 • Після р м'який знак пишеться тільки перед о: трьох, чотирьом, забрьоханий; а також у слові Горький (хоч вимовляється [горкий]).

 • Після інших букв та після р в інших випадках м'який знак не ставиться: голуб, кров, верф, ніч, подорож, тепер, обличчя — облич, десятиріччя — десятиріч, буря — бур, зоря — зір, тюрма, Харків.

Ваші слова підпадають саме під останній пункт цього правила, тому затишшя, бездоріжжя, обличчя в родовому відмінку множини пишуться без м’якого знаку: затиш, бездоріж, облич. І взагалі, українські слова на -шь, -жь, -чь закінчуватися не можуть.

5
 • 4
  Що таке «Офіційний сайт української мови»? Ні, я стикався раніше з таким, але, по-моєму, схоже на невдалий жарт. Мабуть, варто написато якось типу «так званий „Офіційний сайт української мови“» — бо те, як вони з маркетингових міркувань вирішили називатися, це одне — а користувача в оману (навіть невільно) вводити не варто. Чи його справді НАНУ видає і він таки справді офіційний?
  – Sasha
  Commented Mar 2, 2017 at 3:45
 • 4
  @Sasha, нормальний такий офіційний сайт української мови, 195.216.243.145. Та й домен теж гарний :-) Commented Mar 2, 2017 at 3:48
 • Взагалі, насправді я це допер (про відсутність м'якого знака) вже давно, просто вирішив все одно написати питання — сподіваюся, це буде комусь корисно (раз у мене один раз серед ночі з голови вилетіло, то й у когось може). А що насправді цікавить зараз конкретно мене (хоча, може варто задати окреме питання чи відредагувати це) — це як воно вимовляється: як пишеться (без усілякого пом'якшення), чи все таки -ш, -ж, -ч на кінці пом'якшена (хоч і не м'яка, звісно)?
  – Sasha
  Commented Mar 2, 2017 at 4:09
 • @Sasha - Твердо. Як на мене, то -ш, -ж, -ч і перед -я тверді.
  – Yellow Sky
  Commented Mar 2, 2017 at 4:25
 • @YellowSky, офіційно — вони «пом'якшені». Тобто «м'які» в українській мові вони взагалі бути не можуть, але перед -я-, -ю-, -і-, -є- — пом'якшені. А «знака пом'якшення» в укр. мові нема (то чи не можуть буть вони пом'якшеними і в цьому нульовому закінченні?).
  – Sasha
  Commented Mar 2, 2017 at 4:29

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.