20

Які є в українській мові вислови, що можна вжити при вирішенні непорозумінь чи конфліктів? А саме, запропонувати чи погодитись на примирення.

Приклад з російської - "мир, дружба, жвачка". Чи є щось таке українською?

UPD: відредагував питання

2
 • 2
  Сленговий варіант: "мій косяк".
  – sashaeve
  Mar 1, 2017 at 22:46
 • 3
  my bad – вибач, це я напартачив
  – Miroshko
  Mar 1, 2017 at 22:47

3 Answers 3

7

Теоретично, при заохоченні до примирення або висловлюванні позитивного ставлення до нього, можна вжити одну з наступних приказок/прислів'їв/приповідок:

 • Де незгода, там часто шкода.
 • З добрими людьми завжди згоди можна дійти.
 • Згода (дім/хату) будує, а незгода/сварка руйнує.
 • Згода мир звіщає, хто згоди хоче, той згоду має.
 • Коли усюди сама згода, здається кращою й погода.
 • Краще/ліпша солом'яна згода, як золота звада / золотий суд.
 • Ліпше в згоді і любові бідному, як у сварці і ненависті багатому.
 • Я до згоди, як риба до води.

Джерело: М. Позаяк, «Прислів'я та приказки: взаємини між людьми» (1991, Київ, «Наукова думка») (АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського) — там указані джерела кожної приповідки.

На жаль, жодна з них (принаймні на мою думку) не відповідає за духом Вашому прикладу «мир, дружба, жвачка». Сподіваймось, хтось додасть ще.

7

Стовідсоткового аналога не пригадую, але в деяких ситуаціях можна сказати:

Кат із тою (тим) [причина непорозуміння], мир?

Фразеологічний словник української мови

кат із ним (ни́ми). Уживається для вираження примирення, вимушеної згоди з чим-небудь, невдоволення чимсь, утрати інтересу до чого-небудь; нехай буде так, як є.

0
3

Крім вислову "кат із ним", вдалося ще знайти такі:

"Закопати сокиру війни"

З історичних реалій походить вираз «У Дарфурі закопують сокиру війни» [УМ. – 2010. – № 37. – С. 9], що означає «йти на примирення, припиняти військові дії». Він дієслівний, книжний, широковживаний, середньо-експресивний; виражений підрядним словосполученням; виконує заголовну та асоціативну функції.

"Шукати компроміс" (і його трансформація "іти на компроміс", ст. 3 ПДФ).

"Викурити люльку миру" (походження, звичайно, від індійського обряду, але досить часто можна зустріти і в нашій мові)

"Жити в мирі"

Тобто, якщо ви хочете когось закликати до примирення, то можете сказати: "Давай знайдемо/шукати компроміс", "Може закопаємо сокиру війни?", "Давай жити в мирі" тощо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.