1

LanguageTool має таке правило:

Правило "Включати і містити"

Опис: Включати і містити
Повідомлення: Правильно: містити, (в собі) мати, охоплювати
Категорія: Варваризми (ID: BARBARISM)
Неправильні повідомлення, які це правило може знайти: що може в себе включати.
Пропозиція виправлення: містити, (в собі) мати, охоплювати

Горох хоч в розділі Тлумачення для включати і подає:

 1. Уводити в дію.
  1.2. Робити активним, дієвим.
 2. Уводити до складу, приєднувати до кого-, чого-небудь.
  2.2. Мати у своєму складі; охоплювати.

Aле в розділі Слововживання наводить виправлення, здається, для всіх тлумачень:

включати
Правильніше: додавати; долучати
Мова – не калька: словник української мови
включати телевізор
Правильніше: вмикати телевізор
Мова – не калька: словник української мови
включати світло
Правильніше: вмикати світло
Мова – не калька: словник української мови
включати
Правильніше: містити; охоплювати
Мова – не калька: словник української мови
включати світло
Правильніше: вмикати світло
Словник-антисуржик.
Включати другу швидкість
Правильніше: Вмикати другу швидкість
Довідник з українського слововживання. М. Волощак
дослідження включає
Правильніше: дослідження містить у собі
Мова – не калька: словник української мови
Документ включає важні відомості
Правильніше: Документ містить важливі відомості
Довідник з українського слововживання. М. Волощак
Закон включає додатки
Правильніше: Закон має додатки
Довідник з українського слововживання. М. Волощак

А ось з «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича:

Включати, умикати, виключати, вимикати, поставити, унести, пустити
«Треба включити електрику»; «Виключи струм», — кажуть неправильно, забуваючи, що по-українському слід казати: умикнути (увімкнути), умикати електрику, вимикати струм. Від цих дієслів походять і українські технічні терміни: умикач (по-російському включатель) і вимикач (по-російському выключатель). Аналогічно помилково кажуть: «Пропонується включити до порядку денного три питання», — замість «поставити (або внести) до порядку денного». Так само неправильно — «У роботу включили всі існуючі аґреґати», — замість «пустили всі наявні аґреґати».

Взагалі, у мене це питання виникло, коли я натрапив на таку фразу:

зріз масиву a від елемента з індексом 1, включно, до елемента з індексом 4, невключно

і почав шукати як правильніше. Знайшов цікавий варіант перекладу:

Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич)

Включительно – долу́чно; до 21 числа -но – по два́дцять пе́рше число́ долу́чно.


Після прочитаного у мене склалось враження, що треба взагалі виключити вилучити з ужитку слово включати і похідні від нього. Чи це так? Де правда?

4
 • Семантично, "містить" це "в межах". Політично визначена територія Росії "включає" географічно відмежований анклав Калінінград, який з часом може бути відчужений або включений до складу інших держав. Це приклад зі невзаємозамінним синонімом. Отже, так, варто вживати, коли на це є потреба. Commented Apr 30 at 22:25
 • @RomanMikhol не розумію чому не можна сказати політично визначена територія Росія охоплює (або містить в собі) географічно відмежований анклав? Якщо ви мали на увазі інше речення, то наведіть його, бдл.
  – Yola
  Commented May 4 at 10:44
 • Стакан «містить» воду, але не краплю, яка в нього щойно впаде. Вода «містить» мінерали, вони є невідʼємною частиною рідини в стакані. Балтійське море «охоплює» береги Калінінградської області. А територія Рашки «включає» відокремлену територіальну одиницю. Commented May 5 at 4:04
 • Але ви можете сказати, як вам зручніше. Все одно зрозуміло. Commented May 5 at 4:08

1 Answer 1

2

Наразї ҐРАК (версії 17) подаєʼ перші вжитки таким чином:

 • включити: 1920

  Деклярація 2-го грудня 1919 року Варшавської дипльоматичної місії, яка включила фактичну відмову від Галичини, якісь туманні, але прикрі обіцянки про зміну земельного закону і т. д., не найшла ні одного прихильника в наших нарадах.
  Соломон Гольдельман. В справі українсько-жидівських відносин.

 • включати: 1924

  Доручити ліквідкомам цих установ включати в свій склад представника од Губфінвідділу , який новинен бути й представником держфондів.
  Секретер Неуронов. Офіційний відділ. Радянська Волинь [Житомир] №111

 • включений: 1931

  На Білоруси підіймається фермент, який вповні дав себе відчути потім підчас українсько-московської окупації 1654-5 рр., а в козацькій кругах — серед українського уряду, краще сказавши, наростає переконаннє, що Білорусь повинна перейти, і готова перейти під козацьку протекцію, і при першій можливости мусить бути включена в рамці Козацької Республік , принаймні сумежні білоруські землі.
  Михайло Грушевський Історія України-Руси. Том IX

Ітд. Загалом і по сутї початок ⅩⅩ столїття. Це не означаєʼ, що ранїше не було — просто корпус може не мати чи не оціфрував старїші джерела.

До чого це? Вжиток був щонайменше деʼсь під сто років тому і вже усталений, як і занесений в словники. Згаданий вами роздїл слововживання і приклади відти це не про можна чи не можна вживати, а радше про стілістіку, тобто як бажано.

Чомусь ваші джерела наводять лише московську, хоча це радше калька латінських includere (сюди ж інклюзія з подібним сенсом) і побратима excludere, котрих можна зустріти і в гинших мовах як кальку чи повну запозику, напр.: анґл. include і exclude, нїм. einschließen (звідки і відоме нам аншлюз) і ausschließen ітд.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.