3

Я перекладаю таку ділянку тексту (для дубляжу):

"Schopenhauer belongs chronologically and biographically to the old early 19th century."

і перекладач пропонує

"Шопенгауер хронологічно та біографічно належить до старого початку 19 століття."

але мені не подобається цей варіант. Можна "до кінця початку", але найбільш притомним здається поки що "кінця першої половини".

Справа в тому що лектор хоче підкреслити що Шопенгауер належить до періоду 1819-1848. Тому не можна сказати "до середини" або "у першій половині".

2 Answers 2

2

«Друга чверть N століття» може бути гарним кандидатом:

Наприклад, Бібліотечний портал Національної академії наук України

Омельчук О. Р.
Український націоналізм другої чверті XX століття: сучасний погляд

1
  • Дякую! Так дуже релевантно
    – Yarik
    Commented Apr 28 at 6:31
1

«Пізній початок 19 століття». Ось приклади вжитку:

Пізній новий період — у багатьох періодизаціях історії людства це період, який іде наступним за раннім новим періодом.

enter image description here

Людмила Гоц (2019). Історія культури нового та новітніх часів. НАКККІМ. с 11.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.