2

Приміром, в англійській мові існує "seize a part of the wealth" в судовому контексті. Але "wealth" може мати більш матеріальне значення (гроші, нерухомість і т. п.), не тільки абстрактне (відчуття забезпеченості), що робить його використання доцільним, а от чи так само вірне вживання тут "добробут"? Аналогічне питання про "достаток". Якщо ні, що вжити натомість?

1 Answer 1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.