16

Останнім часом значного поширення досягли так звані software frameworks, а з ними набуло нового значення і слово framework. Ресурс "Technopedia" подає таке тлумачення даного поняття:

конкретна чи концептуальна платформа, де загальний код із загальною функціональністю може бути вибірково визначений або перевизначений розробниками або користувачами.

Після народження software framework почав мандрувати нашої планетою і, звісно, захотів познайомитися з іншими мовами. Наприклад, в німецькій мові він не змінився (ein Framework), поляки використовують platforma programistyczna або szablon, росіяни або транслітерують, або кажуть программная платформа. А як щодо української мови?

Можна зустріти багато варіантів: і транслітерований фреймворк, і ближчий програмний каркас, і та ж знайома платформа. Чи існує офіційний переклад даного терміну?

2
 • Не бачу причин, чому не можна запозичити слово «фреймворк». Так чи інакше, і «каркас», і «платформа», і «шаблон» — запозичення, причому, доволі пізні (ймовірно, ХХ ст. чи, щонайдавніше, кінця ХІХ).
  – PY PY
  Oct 4, 2017 at 13:18
 • вважаю що фреймворк в першу чергу є "інструментом", тому можна вважати це слово натомість Oct 21, 2023 at 0:38

3 Answers 3

10

Я б не вживав слово "платформа", адже platform вже має інше визначення - див. ця відповідь на StackOverflow.

Платформа - програмне забезпечення і "фізичне" залізо, середовище в якому існує ваша програма, аплікація чи фреймворк. Тут слово "платформа" логічно підходить.

Каркас - непогане слово, але чи приживеться воно? В будь-якому разі, поки воно не прижилось, ви будете в своєрідному мовному "авангарді" і вам прийдеться постійно пояснювати що це за звір такий, або ставити в дужки (фреймворк).

Якщо подивитись на переклади іншими мовами, майже всі вживають framework - іспанська, французька, німецька і т.д. Інколи усюдисущий інгліш непереможний. Gotta pick your linguistic battles. Думаю краще саме фреймворк.

2
 • Дякую Вам за відповідь! Будь ласка, почитайте про наші критерії, за якими ми оцінюємо хороші відповіді. Ваша відповідь побудована на суб'єктивній думці та власному досвіді, буде чудово, якщо Ви підкріпите її авторитетними джерелами. Mar 1, 2017 at 15:49
 • 1
  Я б не радив вживати термін аплікація в IT-галузі, адже він означає виготовлення орнаментів чи яких-небудь художніх зображень нашиванням або наклеюванням на що-небудь різнокольорових клаптиків тканини, паперу. Див. також цю відповідь. Mar 2, 2017 at 8:02
5
 • Інфраструктура:
  • І. обробки подій [event f.]. І. для показу персоніфікованої інформації [Content Selection F.]. І. обробника бізнес-логіки [business logic handler f.]. І. UPnP. І. постачальника облікових даних [Credential Provider F.]. І. рішень Microsoft SharePoint [Microsoft SharePoint Solutions F.]. І. тестування магазину Windows [Windows Store Testing F.]. Портативна і. .Net [portable .Net f.]. Компоненти і. [f. components]. І. зв'язку пристроїв [Device Association F.]. MS.
 • Каркас:
  • Розробник к. [f. developer]. К. панелі навігації. KDE.
  • К. драйверів режиму користувача. MS.
 • Комплекс:
  • Шаблони для різних систем збирання та к. [templates for different build-systems and f.]. К. PHPUnit. К. PyUnit. KDE.
 • Концепція:
  • К. безпечного передавання даних [Safe Harbor F.]. MS.
 • Набір бібліотек:
  • Н. мультимедійних б. [multimedia f.]. KDE.
 • Оболонка:
  • О. для роботи з пристроями Solid. О. отримання нових даних. О. QGraphicsView. О. керування особистою інформацією Akonadi. KDE.
 • Платформа:
  • Портування до п. <назва>. Портування на п. <назва>. Додаток [plugin] до п. <назва>. KDE.
  • П. Microsoft SharePoint Foundation. MS.
 • Середовище:
  • С. налаштування серверів [backend configuration f.]. KDE.
  • С. підключення [connector f.]. С. діагностики мережі [Network Diagnostics F.]. С. текстових служб [Text Services F.]. С. майстра інсталяції [Setup Wizard F.]. С. шлюзу [gate f.]. С. сценарію [scenario f.]. С. оцінювання [evaluation f.]. С. для виконання автоматизованих перетворень документів [f. for performing automated document conversions]. MS.
 • Система:
  • C. визначення розташування GeoClue [GeoClue Location F.]. С. WebAccounts. KDE.
  • С. обслуговування клієнтів [Customer Care F.]. С. групової політики. MS.
 • Структура:
  • С. малювання кривих [The Curve F.]. KDE.
  • С. політики фільтрації відправників [sender policy f.]. С. майстра служби Microsoft PerformancePoint [Microsoft PerformancePoint Wizard F.]. С. веб-служб Windows [Windows Web Services f.]. MS.
2
 • Зустрічала «програмне середовище». Так можна?
  – ata_zh
  Jul 27, 2017 at 20:11
 • 1
  @ata_zh, ну, «програмне середовище» не є точним відбиттям змісту поняття «framework» («програмне середовище», здається, є дослівним перекладом для «software environment» (ще посилання)). Але так іноді кажуть — зокрема тому, що єдиного, усталеного і точного перекладу для «framework» наразі немає. Як бачите, KDE і Microsoft іноді перекладають «framework» навіть як просто «середовище».
  – Sasha
  Jul 28, 2017 at 6:14
4

В контексті розробки програмного забезпечення «framework», як правило, є гіпонімом до «library» (або «set of libraries»). Тобто поняття «фреймворк» не завжди є повним синонімом до поняття «бібліотека» («набір бібліотек»), тим не менш найчастіше це або певний підтип бібліотеки (набору бібліотек), або все таки повний синонім.

Оскільки переклад поняття «library» як «бібліотека» вже встоявся (хоч він і не є найточнішим), я пропоную в контексті розробки програмного забезпечення перекладати «framework»: або як «бібліотека» (чи «набір бібліотек»), або, коли фреймворк справді відрізняється, якось уточнювати: «каркасна бібліотека», «набір каркасних / каркасний набір бібліотек».

Аби не множити buzzword'и і в українській мові. Це моя особиста думка.

3
 • Фреймворк != бібліотека May 23, 2022 at 15:34
 • @DenisKurochkin, але це частковий випадок, хіба ні?
  – Sasha
  May 23, 2022 at 15:56
 • ні, фреймворк — це не завжди бібліотека чи набір бібліотек, це також можуть бути API, утиліти тощо. Навіть якщо фреймворк виглядає як одна бібліотека, правильно називати цю бібліотеку фреймворком, а називати фреймворк бібліотекою – ні. May 23, 2022 at 16:04

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.