3

Зараз багато розмов про купольніросіянізм? РЕБи. Передивився декілька словників і бачу

Ку́польный – баньови́й.
Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)

Купольный – баньови́й;

 • к. (в виде купола) – банча́стий.
  Свод – склепі́ння;
 • с. купольный – с. баня́сте;
  Фонарь – ліхта́р (-ря́);
 • ф. купольный – л. баньови́й;
  Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський)

карка́с 1. ришту́нок,-нка, карка́с,-су (тримальна основа будь-якого виробу)
2. кістя́к,-ка́
к. ку́польный ришту́нок ба́невий
свод 1. зводі́ння; зве́дення; звід,-во́ду
2. склепі́ння (конструкція)
с. ку́польный склепі́ння ба́неве
Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш)

Як же правильно?

 • Це єдиний 9-баневий дерев’яний собор у світі. >>
 • Якщо Софія Константинопольська – банева базиліка, то Софія Київська – хрестово-баневий храм, що склався у Візантії до часів хрещення Русі. >>
 • П’ятинефний багатокупольний хрещато-баневий храм із розкішним, прикрашеним дорогоцінними мозаїками та стінописом інтер’єром збудували на замовлення князя Ярослава Мудрого як символ величі Русі. >>
 • 1896–1911 на тер. монастиря зведено 13-баневий Свято-Миколаївський собор (архіт. В.Ніколаєв, за ескізом вел. кн. Петра Миколайовича) – найбільший за об'ємом храм у Києві, з трьома вівтарями та цокольною церквою; для перекриття центр. частини собору використано унікальну конструкцію з двох перехрещених цегляних арок (у її проектуванні брав участь архіт. О.Вербицький). >>

Припущення

Можливо подібно до кулястий це має бути банястий, бо його покриття має форму бані. З іншого боку, не сам РЕБ має форму бані, а лише його покриття.

КУЛЯ́СТИЙ а, е. Який має форму кулі (див. ку́ля 1); круглий (у 1 знач.).
На тлі свіжого, як повесні, лісу показується біла мурована брама, з-за якої визирають кулясті чорні баньки церкви з золотими зірками. (М. Коцюбинський)

4
 • 1
  Я думаю, варто пояснити, що мається на увазі під купольним РЕБом. Хоча я, здається, уже знайшов. Але все одно — що нижче «поріг входження» (що менше додаткових [які не стосуються власне мови] знань треба мати читачу), то краще для запитання.
  – Sasha
  Commented Apr 6 at 17:31
 • Здається, «якийсь РЕБ» — це в будь-якому разі сленговий чи принаймні розмовний вислів. Бо РЕБ — це ж формально вона («радіоелектронна боротьба»); формально — «якийсь засіб РЕБ» (чи «засіб якоїсь РЕБ»), а не «якийсь РЕБ». Тобто я не маю на увазі «не кажіть так», навпаки, я за найефективніший варіант, і колись, гадаю, «реб» таки внесуть у словники окремим словом, чоловічого роду (і малими літерами, а не як абревіатуру); але поки цього не відбулося.
  – Sasha
  Commented Apr 6 at 17:41
 • 1
  @Sasha з того, що я бачу в мережі, то це слово і словосполучення вже набуло широкого вжитку.
  – Yola
  Commented Apr 6 at 21:30

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Browse other questions tagged or ask your own question.