3

Маю таке питання: чому слово почуття ненависті інколи звучить із частинкою "фобія" (ксенофобія, русофобія, гомофобія), хоча фобія — це зовсім інше:

ФО́БІЯ, ї, жін. Нав'язливий, непереборний страх при деяких психічних захворюваннях, іноді при перевтомі, після психічного зворушення.
Словник Української Мови

Чи можна сказати, що українці вживають в хибному значенні новотвір "русофобія"?

3
 • 3
  Може бути цікавою темою, бо дотична, ба навіть стати основою для відповідї: How did phobia ever come to mean hatred? Commented Mar 28 at 12:45
 • 2
  -Філія (-фільний, -фільність) і -фобія (-фобний, -фобність) не завжди означають любов і страх (відповідно) в прямому значенні. Може бути також переносне (із доволі широким ступенем узагальнення), наприклад: гідрофільність і гідрофобність, ліпофільність (олеофільність) і олеофобність. Мене тут особисто більше турбує використання кореня рус- (адже руські, русини — це якраз насправді радше українці ніж росіяни).
  – Sasha
  Commented Mar 28 at 12:56
 • 1
  Але слова усталюються в тих значеннях, у яких вони усталюються, навіть якщо ці значення нелогічні. Наприклад, гомофобія мало б означати страх подібних собі (наприклад, коли чоловік боїться інших чоловіків або білявка боїться інших білявок). Бо гомо- і гетеро- означають «подібний» і «відмінний» (як-от: (гомо/гетеро)генний, (гомо/гетеро)зигота, (гомо/гетеро)морфізм, (гомо/гетеро)сексуальний тощо). Те, що називають гомофобією, мало б називатися гомосексуальностефобією (чи типу того). Але склалося як склалося. А яке нелогічне слово бус (автобус, тролейбус) — просто важко уявити.
  – Sasha
  Commented Mar 28 at 13:11

1 Answer 1

3

міз-, мізо-

від грецього μισέω [miː.sé.ɔː], «ненавидіти»

Мізо- (Miso-) - приставка, що означає ненависть по відношенню до кого-небудь або чого-небудь.

Наприклад:

 • Мізантро́пія (Wiki) (грец. μισανθρωπία) — ненависть, недовіра до людей;
 • Мізогіні́я (грец. μισογυνία) — ненависть, зневага, огида, упередженість щодо жінок;
 • Мізопедія (misopaedia) — ненависть щодо до дітей.

Стосовно слова, яке відображає почуття зневаги, огиди щодо громадян країни-терориста, то слово русофобія, що має значення «побоювання руськіх» не виглядає адекватним, тому що дієслова «боятися/лякатися» і «ненавидіти/зневажати/гидувати» мають суттєво різні функціональні значення.
Це тим більше вірно, враховуючи, що «-фобія» в українській мові має дещо інше значення, ніж в грецькій мові, і означає не просто страх, а нав'язливий, ірраціональний, панічний страх, про що вказано у словниковій статті, посилання на яку вказане у запитанні.

Також зрозуміло, що усталеного словникового терміна ще не існує.
Натомість, у мережі можна знайти численні спроби знайти це слово. Найбільш поширеними варіантами є мізоросія, москвогида та росогида.

1
 • 1
  Є ще непопулярна спроба -мізія. Тий самий ж корѣнь «міз», але морфолоґія гинша. Commented Mar 28 at 17:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.