1

В законодавстві України використовується слово стаття щоб вказати де стаття починається. Це слово також має інші функції в текстах законів.

В текстах законів Естонії використовується знак §.

Чи доцільно також почати використовувати § знак замість слова стаття? На мою думку ці зміни зроблять текст законів легшими для сприйняття.

Оновлення.

Кримінальний процесуальний кодекс використовує символ §. До прикладу § 2. Сторона обвинувачення.

1 Answer 1

3

§ Символ параграфа

Символ розділу або знак розділу — це друкарський знак для посилань на окремі пронумеровані розділи документа. Він також може використовуватися при цитуванні розділів правового кодексу.

Проте тексти Законів України, які публікуються на державному порталі Верховної Ради, використовують інші означення, а саме Розділи і Статті. При цитуванні документа позначки на означення його розділів зазвичай зберігають як в оригіналі, щоб уникнути плутанини та невідповідностей.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.