2

З пісни "Промінчики" гурту Дно:

Вітамінчик Де
Вітамінчик тут
Сонечко несе
Квіточки цвітуть
Мені краще чуть
Бо гуля тепло
Прооомінчики б'ють
Прямо у є**о

Що таке "бо гуля тепло"? Гуля = "заокруглена опуклість, наріст на тілі людини або тварини від запалення, удару тощо" чи ні?

Отже, значення фрази – "я відчуваю тепло в місці гули"?

2 Answers 2

3

Це зазвичай дитяча [якщо замість інфінітіва, тут за контекстом теж підходить] форма до гуляти або гульби.

Великий тлумачний словник сучасної мови

гу́лі

  1. невідм., дит., розм. Те саме, що гуляти.
2

Я бачу цьому два пояснення.

  1. В українській мові (зокрема в поезії, або піснях) деякі дієслова в 3-й особі однини теперішнього часу в закінченнях -ає, -яє можуть втрачати останній голосний: Як за роботою вільна неволенька груди щораз дотика (замість "дотикає"); Тихий день догора (замість "догорає"); Дніпрова бистрина мов промовля (замість "промовляє") тощо. "Гуля" можна віднести до таких слів, а в форму 3-ї ос. од. тепер. ч. його ставить іменник "тепло", утворюючи інверсію ("тепло гуляє" -> "гуля тепло").

  2. Найімовірніше. Оскільки текст сприймається на слух, можливо там просто збіг м'якого "ть" з твердим "т" ("Мені краще чуть, бо гулять тепло"). В піснях зазвичай виспівуються голосні, а приголосні закінченя глушаться практично до зникання.

P.S. Цікаво, що з усього цього глибокодумного й логічного тексту питання виклика(є) лише це...

P.P.S. А "заокруглена опуклість, наріст на тілі людини або тварини від запалення, удару тощо" пишеться і вимовляється через "ґ" ("ґуля").

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.