1

Що означає спетлювать у цій щедрівці?

Ой чи є, чи нема
Пан господар вдома?
Щедрий вечір, добрий вечір,
Пан господар вдома.

Ой нема, ой нема –
Та й поїхав до млина.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Та й поїхав до млина.

Пшениченьки спетлювать,
Меду-пива купувать.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,
Свої гості частувать.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Свої гості частувать.
Мелодія народна, текст і гармонізація Леопольда Ященка. Хор «Гомін».

На Горосі бачу таке, але мені здається, що це значення сюди не пасує.

ПЕТЛЮВАТИЙ

  1. Те саме, що петлеподібний.
  2. Непрямий, який утворює петлі (у 2 знач. ); звивистий. Петлювата стежка.
    Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови Видавництво "Перун", 2005

1 Answer 1

3

Спетлювати - дрібно змолоти. А прикметник, утворений від цього "петльований". На Горосі ці слова є тільки у варіанті написання з И замість Е.

ПИТЛЮВА́ТИ Молоти і просівати борошно особливого, дрібного помолу. Приклади Приїхала попадя до млина питлювати. (із журн.) * Образно. – Ти питлюєш язиком, як у млині... (В. Стефаник)

ПИТЛЬО́ВАНИЙ Дієпр. пас. до питлюва́ти. Приклади Зате ж і Борух не знав міри своїм витребенькам, де було шиє. Давай йому і нового горшка, і свіжих яєць, і меду, і коржів з питльованого борошна. (І. Нечуй-Левицький) Хліб був чорний, разовий, .. часто-густо між зуби попадався вістяк, але Гринуньо не зважав на те. Навіть не погадав, що може бути кращий, питльований книш, або калач. (Б. Лепкий)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.