10

Кілька разів зустрічав вживання слова "реновація" у контексті ремонту вулиць, будівель, квартир, автомобілів.

У словнику СУМ-11 такого слова не знайшов. Вікіпедія, посилаючись на словник ВТССУМ, дає наступне визначення:

Реновація —

  1. Економічний процес оновлення елементів основних виробничих фондів, засобів виробництва (машин, обладнання, інструменту), що вибувають внаслідок фізичного (матеріального) спрацьовування та техніко-економічного старіння за рахунок коштів амортизаційного фонду.

  2. Відновлення структури і вигляду пошкоджених історичних містобудівних споруд, фасадів та інтер'єрів морально і матеріально застарілих будівель.

Цікавить, яке походження цього слова, чи є інші варіанти тлумачення, окрім наведених, та доцільність його вживання у значенні "ремонт" чи "оновлення"?

1

1 Answer 1

10

Це слово у вигляді «Renovation» існує в більшості европейських мов ще з середньовічних часів (в італійській, французькій, англійській, німецькій, тощо), тому встановити, з якої саме мови воно було запозичено в українську, є досить проблематичним. В европейські мови воно потрапило з латини, від слова renovatio, «оновлення», яке утворено за допомогою префікса re-, «знову», від дієслова novare, «робити новим», а це дієслово – від прикметника novus, «новий».

Це слово виглядає й звучить як варваризм, не бачу сенса вживати його окрім як економічний термін, тобто в значенні 1, яке ви навели в запитанні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.