0

Для чого: роблю переклад Rust-крейта num2words українською.

Стаття на Вікі каже "кваттуордецильйон", і це виглядає трохи не узгоджено з іншими назвами там же, на кшталт квадрильйона, кваттортрігінтильйона чи квадрагінтильйона.

Пошук "кваттордецильйон" дає лише два посилання, обидва не дуже серйозні.

"Кватродецильйон" - теж не густо, але згадується на тій же Вікі.

Словники кажуть "кватордецильйон", але Гугл такого слова не знає.

Узагалі жодного прикладу "живого" використання цього числа не гуглиться, лише в табличках, переважно скопійованих з Вікі.

Яке слово правильно використовувати?

Додатково: може, варто виправити Вікі з посиланням на Мейнаровича?

Ще додатково: разом пишемо складні порядкові числівники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний (Правопис, параграф 38). А -трильйонний і вищі?

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.