3

Шукаю походження вислову марна праця хлібороба. У мережі є лише декілька траплянь і це вже вжитки. Про походження нічого не можу знайти.

1
 • Чув припущення, що суть цього виразу можна буде зрозуміти прочитавши Хіба ревуть воли, як ясла повні?
  – Yola
  Commented Apr 25 at 13:55

1 Answer 1

0

Марна праця

Фразеологізм "марна праця" означає виконання якоїсь безглуздої марної роботи і вживається, коли спостерігач бачить якусь беззмістовну діяльність, що не приносить жодної користі або результату.

В українській мові існує багато семантично тотожних фразеологізмів із різноманітним лексичним забарвленням, як от "товкти воду у ступі", "гнути спину", "тягти на шиї", "рвати руки, сраку". Та найвідоміший посеред інших фразеологізм "сизіфова праця". Він бере свій початок ще з міфів Давньої Греції.

Щодо походження вислову "марна праця хлібороба", схоже що першоджерелом є вірш.

Залізо й глина – несумісні речі

Залізо й глина – несумісні речі;
Але стоїть на тому істукан,
Що вперто вони сплавлені у печі,
Аби втягнути людство в певний стан

Безбожної структури цього світу,
Подвійних трендів влади гендлярів.
Добро і зло з Старого Заповіту -
Улюблене кайло каменярів,

Котрі заклали сплав цей в піраміду
Всесвітнього концтабору для душ
З наклейкою «сади Семираміди»,
Породження васалів і чинуш. 

Ісус є рішенням всіх негараздів
На цій, в крові потопленій землі,
Бо Він є Господом царів та газдів,
Йому покірні боги й королі.

І саме Він є Істина народам,
Спаситель людства і Верховний Цар.
Його створіння – Всесвіт і природа,
Він людям дав життя безцінний дар!

Без Нього є безплідною утроба,
Трава без цвіту, без води моря;
Без Нього марна праця хлібороба
І стовпчики поета-віршаря.

Не треба плавити залізо в глину,
А в правду лити домішки брехні!
Тримайся істини аж до загину,
Гартуючи її вогнем борні.
               23.10.2016
2
 • Я знаходжу допис на форумі від 12 січня 2016 року, де ця фраза вже присутня. Тому не думаю, що цей вірш це першоджерело.
  – Yola
  Commented Nov 19, 2023 at 13:31
 • В пошуку інфи справді нуль. Думаю, що вислів "марна праця хлібороба" може вживатись у сенсі "не варте людського життя". Commented Nov 19, 2023 at 20:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.