5

Дано 2 речення:

  1. Я писав цей вірш, думаючи про тебе.
  2. Я писав цей вірш, думавши про тебе.

Хоча обидва речення правильні з граматичної точки зору, чи друге — доречне у сучасній українській мові?

Наскільки я розумію, попри те, що:

В укр. мові найвиразнішою морфологічною дієсл. ознакою Д. [дієприслівника] є категорія виду. Значення часу в них морфологічно нейтралізоване.

Дієприслівники все ж повинні узгоджуватись у часі з дієсловом у реченні, до якого вони відносяться.

Але моя вчителька з української мови сказала, що наразі в нашій мові відходять від використання дієприслівників минулого часу недоконаного виду і доречно використовувати дієприслівники теперішнього часу недоконаного виду, не зважаючи на час дієслова, до якого вони відносяться. Мені також ріже вухо другий варіант.

Залежно від виду вихідного дієслова розрізняють Д. [дієприслівники] недоконаного (кажучи, плачучи, читаючи, мучачи, просячи, читавши, прохавши) і доконаного (грюкнувши, принісши, прочитавши) виду.
Перші утворюються від основи теп. ч. (форми 3-ї ос. мн.) за допомогою суфіксів — -учи (-ючи) та -ачи (-ячи) і рідше від основи мин. ч. (форми чол. р. одн.) за допомогою суфікса -ши: бер-уть > бер-учи, клен-уть > клен-учи, працку-уть > працюі-учи, кол-ють > кол-ючи, крич-ать > крич-ачи, мол-ять > мол-ячи; біг > біг-ши, ніс > ніс-ши, брав > брав-ши.
Другі — від основи мин. ч. за допомогою суфікса -ши: довершив > довершив-ши, зробив > зробив-ши, гримнув > гримнув-ши, прибіг > прибіг-ши.

Звідси ж випливає і рідше від основи мин. ч. (форми чол. р. одн.) за допомогою суфікса -ши, що хоч і рідко, але такі дієприслівники вживаються.

Якщо про дієприкметники на -чий в енциклопедії напряму пояснюється, чому вони наразі маловживані й краще їх не використовувати, то про дієприслівники минулого часу недоконаного виду таке не пишеться:

Д. [дієприкметник] на -чий поширені мало, тому що народнорозм. мова, яка лягла в основу нової укр. літ. мови, майже не знала їх (як книжних форм давньорус. походження). У мові 20 ст., особливо в період 30-х — 80-х рр., вони дещо активізувалися, зокрема у зв’язку з творенням н.-т. термінів (крокуючий екскаватор, блукаючий нерв), але ост. часом їх відповідність нормам укр. мови дедалі більше піддається сумнівам.

Усі цитати наведені з:

Українська мова: Енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови; редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. — 824 с. : іл. — ISBN 966-7492-19-2.

4
  • Загалом, дієприслівник не притаманний українській мові. Його можна легко позбавитись, якщо складнопідрядне речення перетворити на два простих. Та коли є необхідність вжити Д., орієнтуйтесь на його роль в реченні uk.m.wikipedia.org/wiki/… 1-ий приклад звучить ок. 2-ий я б записав так: «Подумавши про тебе, я написав цей вірш.» Aug 28 at 19:20
  • 1
    Тобто зробили б його доконаного виду, зрозуміла, дякую! А також дякую за посилання. В вікіпедії, до речі, також наведений приклад використання Д. Недок. В. Мин. Ч., хоча на початку статті нема питання, на яке б він відповідав - лише що роблячи? і що зробивши? Aug 28 at 19:38
  • Дієприслівники недоконаного виду минулого часу виражають додаткову дію, що відбувалася в минулому одночасно з основною (відповідає на питання що робивши?): Слухавши вірші про кохання, він завжди згадував її (він одночасно слухав і згадував). Aug 29 at 14:54
  • 1
    Так, я розумію, питання про те, чи доречні вони у сучасній мові чи ми від них відходимо. Я розумію, що це валідна граматична форма. Так само як рахуючий теж валідна, хоча на рахунок цього я знайшла джерала з підтвердженнями, що українській мові такі словотвори не притаманні. Aug 29 at 15:01

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Browse other questions tagged or ask your own question.