1

Замаїлися камінці у нирках
Кидаємося враз на всі фронти
Гучно сміємося, моїм друзям в розвідку не йти, не йти

Додав це слово, замаювати, до словника Анки і вивчив, але хочеться знати, звідки воно сталося, щоб краще запам'ятати. Звик додавати етимологію до словничка.

Не можу знайти у словнику Горох - можливо, проводжу пошук по неправильному корню слова

3

1 Answer 1

3

В більшостї випадків для пошуку етѵмолоґії певного слова достатньо обрїзати слово. Ось ві вашому запитаннї Значення фрази замаїлися камінці у нирках у пісні Друзі гурту Діти інженерів згадані декілька словникових форм: замаювати, замаїти і замаяти. Що ж, вони справдї не знаходяться, тоді прибираїмо приросток за-, але бажано перед цим перевірити, що це справдї приросток, що зазвичай легко перевіряїться тим ж тлумачним словником, наприклад Горох знаходить лише маїти:

МАЇ́ТИ маю́, маї́ш, недоконаний вид, кого, що, діалектизм. Заквітчувати.

Там ж вже показуїть ся і етѵмолоґія:

МАЙ «клечання, зелень, якою прикрашають хати на зелені свята»

 • припускається також зв’язок з назвою місяця май «травень» (Brückner 317 – 318);

 • розглядається як утворення від кореня *ma «хитатися, коливатися» в словах ма́яти, маха́ти (Горяев 200);

 • не зовсім ясне;

р. [май] «клечання», бр. [май] «зелень, якою прикрашають хати на зелені свята», п. maj «тс.», ч. máj(e) «ритуальне дерево, прикрашене квітами і стрічками», слц. máj «дерево, що ставиться перед вікном коханої», нл. maja «весняна берізка», схв. мȃј, мȁј «весняна квітка; зелень», слн. máj «ритуальне дерево, прикрашене квітами і стрічками»;

маї́ня «клечання, зелень, якою квітчають хату на зелені свята; знаки в полі з гілок»; маї́ти «заквітчувати зеленню»; майина́ «тс.; опудало»; майи́ти «робити з гілок знаки в полі»; ма́йка «букет на щойно поставленому зрубі хати; віха (знак)»; майни́й «укритий листям»; майова́т «гуляти»; маюва́ти «вкриватися листям»; обма́ювати «прикрашати зеленню»; розмай.

Тут є в списку маювати, але воно не знаходить ся скорїш за всього через технічні проблеми, а саме через знак наголосу. Якщо знаїте як додавати наголос і де він, то можна пробувати шукати по Горосї, але через Ґуґл, що, так, менш зручнїше.

Цїкаво, що тут не згадані розмаїтий, розмаїття ітп, котрі наче близькі по духу [дещо субєктівно, так] і відоміші загалу — через частовживаність теж [бо наприклад маїти справдї дуже рїдке слово]. Хоч це слово розглядають окремо, гадаю, воно і можить допомогти запамятати. Там етѵмолоґія теж не дуже однозначна і теж є думка щодо звязку до махати, котре вже маїть визначенїшу етѵмолоґію — від індоевропейського * «махати», і для цїкавого факту: популарне анґлійське слово meme є далеким коґнатом, котре походить від ґрецького μίμος «фокусник; фокус; наслідування», що згадане в етѵмолоґічному словнику.

РОЗМАЇ́ТИЙ «різноманітний»

 • загальноприйнятої етимології не має;
 • виводилось (Brückner 465) від основи maj-ati «махати» (пор. укр. розма́й «щось таке, що розвівається»);
 • непереконливо зіставляється (Machek ESJČ 520) з ч. zamanouti si «задумати, заманутися»;

п. rozmaity, ч. rozmanitý, [rozmaity], слц. [rozmajitý], rozmanitý;

розмаїте́ний; розмаї́тити; розмаї́ті «у різний спосіб»; розмаї́тний «тс.»

3
 • 1
  У Фасмера на корінь "маїти" ("маять") дається значення "тортурувати, втомлювати". > ORIGIN: Родственно д.-в.-н. muоеn "трудиться, стараться", ср.-в.-н. müen, muowen, д.-в.-н. muohî ж. "труд", гот. afmauiþs "утомленный", д.-в.-н. muodi "усталый", греч. μῶλος "тягота, труд", μώλυς "ослабевший, исчерпанный, тупой", лат. mōlēs "тяжесть, масса"
  – grep
  Commented Aug 22, 2023 at 16:05
 • 1
  Перепрошую, та що значить «обрізати слово»? Commented Aug 28, 2023 at 18:59
 • 1
  @Skill залишити лише корїнь [не плутати з основою]. Там згодом вже описано процес: тоді прибираїмо приросток за-. Commented Aug 28, 2023 at 19:37

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.