1

Якщо для слів "хтозна", "бозна-який" зрозуміло, що вони походять від "хто" і "бог", то що може означати "ка" у "казнащо"?

1 Answer 1

3

Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Казна- — початковий компонент неозначених займенників і прислівників ка́зна-хто, ка́зна-що, ка́зна-який, ка́знаде, ка́зна-звідки, ка́зна-коли, ка́зна-куди, ка́зна-як — результат скорочення і стягнення членів словосполучення кат зна(є)

Від себе можу порадити відейо по темі від Kozak Media: Ремесло ката на українських землях у 17-18 століттях.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.