1

Щоб описати ситуацію достатньо сказати "даремно". Useful перекладається як "корисний", але "некорисний" чи "безкорисний" не означають "useless". Як сказати "he is useless for the project?"

5
 • 1
  Уточніть, будь ласка — вас цікавить саме прикметник? Бо якщо звичайний іменник також підходить, то «нікчема/нездара» вигладяють як гарні кандидати. Aug 4, 2023 at 19:07
 • Саме прикметник. Це "useless". Воно "useless" для нашого проєкту. Нікчема не зовсім підходить у ці випадки, але це цікава альтернатива якщо описувати людей.
  – V Z
  Aug 4, 2023 at 20:12
 • 1
  Впишіть, будь ласка, це уточнення у текст запитання (а коментарі видалимо). Бо переклади 'he is useless' та 'he is useless for the project' можуть відрізнятися, що продемонстровано в моєму коментарі. Для першого варіанту іменник годиться, для другого — ні. Aug 4, 2023 at 21:20
 • 1
  Розширив приклад в питанні, дякую.
  – V Z
  Aug 24, 2023 at 15:20
 • Він непридатний до цієї справи. Проект не отримує від нього жодної користі. Sep 10, 2023 at 6:17

2 Answers 2

2

Маємо три рівні:

 1. Корисний.
 2. Некорисний.
 3. Шкідливий.

Тут некорисний точно відповідає англійському useless, бо так само охоплює нульово- і від'ємнокорисних.

Але є ще варіант марний:

 1. Який не має істотного значення; незначний, пустий. ... Що я? Черв'як, марная порошина. Життя моє — листок, що ріс і зв'яв (Іван Франко, XIII, 1954, 325).

Отже можна сказати він марний для нашої команди/проєкту.

2
 • 1
  Дякую за відповідь! Некорисний більше звучить як "unhealthy", або "not beneficial", принаймні для мого вуха. Зрозуміло що не всі англійські слова мають ідеальний прямий переклад, але "марний" -- це, здається, найближче за значенням слово яке може бути. Дякую.
  – V Z
  Aug 24, 2023 at 15:22
 • Тут, відповідно до прикладу топікстартера useless - не корисний для проекту, якості якого неможна використати/долучити до проекту. Aug 26, 2023 at 10:48
1

Він нездалий для цього проєкту. Джерело тлумачення:

НЕЗДАЛИЙ, а, е, діал. Нездатний, невмілий. Корови не злюбили нездалої доярки, що із штурханами, лайкою коло корів ходить (Горд., Дівчина.., 1954, 204); // Бездарний, невдалий. Крикуни.. в світ кричали: - Вірш, слізьми що напоєний, Є негарний і невдалий... (Фр., XIII, 1954, 436); Зачали панотці хвалитися, що нічого не читають. - І ця газета нездала, і та нездала, шкода часу! (Март., Тв., 1954, 215). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=нездалий

2
 • Діалектизм не може бути єдиною відповіддю. Спробуйте її розширити і відповідно до контексту навести декілька варіантів з синонімічного ряду. Sep 9, 2023 at 19:39
 • Розширте відповідь адекватними обгрунтуваннями. Наразі вона рівноцінна "link-only" відповідям, що є причиною для рекомендації видалення.
  – improbable
  Sep 11, 2023 at 17:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.