2

Намагаюся розібратися з питанням відмінювання японських суфіксів -сан, -кун, -чян і т.д. Жоден із відомих мені правописів не містить бодай натяку на пояснення, як обходитися із цими суфіксами у плані відмінювання.

В Інтернеті знайшов лише одне обговорення цього питання, але воно радше зав'язане на суб'єбктивному сприйнятті - комусь подобається, аби було відмінювання у звертаннях ("Такумі-куне, іди-но сюди"), хтось же проти цього ("Такумі-кун, іди-но сюди").

Ідеться про обговорення тут: http://uanime.org.ua/forum/viewtopic.php?t=524&start=15

Власне, хотів поцікавитися, як буде правильніше з відмінюваннями цих суфіксів, бо наразі виглядає так, що доводиться робити так, як подобається, бо унормування цього питання в офіційних документах, начебто, нема.

Дуже дякую за відповідь.

1
  • Note that these honorific suffixes in Japanese are generally not gender-specific (although -chan is more likely to be used for little girls), but trying to decline female name suffixed with e.g. -san using rules of Ukrainian language would sound strange. Even if you drop these suffixes, majority of Japanese names cannot be declined anyway in Ukrainian language...
    – Arfrever
    Commented Jul 27, 2023 at 19:19

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.