1

У варазах на штиб задовольняє умові/умову чи задовольняє нерівності/нерівність, чи задовольняє властивості/властивість, який відмінок уживати доречніше - знахідний чи давальний?

Я переглянув як це було зроблене в перекладі 3-го видання Вступу до алгоритмів і виявив, що знахідний відмінок кількісно переважає в кілька разів.

Наприклад,

 • умову/умові - 12/5
 • властивість/властивості - 11/1
 • властивості/властивостям - 2/0
 • вимоги/вимогам - 1/0
 • нерівність/нерівності - 18/3

Але тут треба розуміти, що перекладали кілька людей і, можливо, обидва варіанти правильні і просто так сталось, що прихильники варіанту зі знахідним відмінком мали більше траплянь цього звороту.

1

1 Answer 1

1

Словник Кочерги і Мейнаровича подає:

 • to meet [satisfy] the conditions задовольня́ти умо́ви;
 • to meet the demand задовольня́ти ви́могу
 • задовольня́ти//задовольни́ти (a condition/requirement – умову/вимогу)
 • to meet the need задовольня́ти//задовольни́ти потре́бу
 • obey 1. задовольня́ти//задовольни́ти (умови тощо)
 • to meet the requirements задовольня́ти потре́би [вимо́ги], відповіда́ти потре́бам [вимо́гам]
  Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович)

Отже, треба віддавати перевагу знахідному відмінку.

1
 • Та хоча б надали приклади вжитку, які в Інтеренті є. Jul 22, 2023 at 20:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.