2

Дуже рідко зустрічав слово "Полова" (відходи зерна), тому не знаю чи його можна вживати у множині.

Приклади: "В цьому мішку зібрано зерно різних полов." "Під час обмолоту утворюються великі кількості полов."

Підкажіть чи це правильно ?

1 Answer 1

2

Зазвичай слово поло́ва вважають збірним іменником, тобто іменником, який граматично завжди має форму однини, але вживається на позначення неозначеної кількості предметів (як-от: волосся, городина, хмиз).

«Словники України online» від УМІФ подають лише форми однини для цього слова. 16-та версія «Генерального регіонально анотованого корпусу української мови» не містить жодного трапляння слова полова у множині («вскочили половами в кущі» і «по половах ходити не будемо» виявилися описками від «вскочили головами в кущі» і «по полонах ходити не будемо» відповідно).

Відповідно, Ваші приклади я б переформулював так:

  • Під час обмолоту утворюються великі кількості полов.
    Під час обмолоту (чи обмолочування) утворюється велика кількість полови.
  • В цьому мішку зібрано зерно різних полов.
    Тут мені не зовсім зрозуміло, що хотіли сказати. Можливо: «У цьому мішку зібрано зерно різних сортів/видів/крупів»?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.