1

Набори кількісних числівників з цих рядів

 • 1, 2, ... 9
 • 11, 12, ... 19
 • 10, 20, ... 90
 • 100, 200, ... 900

концептуально відрізняються від числівників з ряду

 • 1000, 1 000 000, 1 000 000 000, ...

І в мене три питання. Чи є у другої групи окрема назва? Як пояснюється ця різниця лінгвістично? І до якої групи тут належить 0?


Дозвольте пояснити, що саме я саме маю на увазі

1. Власний рід і animacy

 • Кількісні числівники з першої групи не мають незмінної характеристики роду та живого. І з ними неможливо узгодити прикметник напряму, без еліптичної конструкції (ба́чу черво́ні два́ ?).
 • Другі ж мають власний рід і є неживі, їх можна використовувати напряму (черво́на ти́сяча). Вони скоріш поводяться як іменник, що називає цифру (черво́на дві́йка), але ж то вже іменник, а не числівник.

2. Узгодження з іменними частинами мови

 • Узгоджуючи перші числівники зі словом з будь-яким родом, вони, або приймуть форму (ба́чу одного́ чолові́ка, ба́чу одну́ жі́нку), або залишаться незмінними (ба́чу двадцатьо́х чоловікі́в, ба́чу двадцатьо́х жіно́к). Те ж саме буде з істотою/неістотою (ба́чу два́ олівці́, ба́чу дво́х чоловікі́в).
 • Числівниками другої групи ніколи не змінюють власного роду (ба́чу ти́сячу чоловікі́в, ба́чу ти́сячу жіно́к, ба́чу ти́сячу олівці́в)

Цей пункт не є дуже вагомим, але він допомогає з наступним

3. Узгодження з числівниками

 • Числівники з першої групи не підпорядковують інші числівники, вони тільки модифікують число і (іноді) відмінок обʼєкта (ба́чу ші́сть я́блук)

 • Числівнкик з другої групи на додаток то модифікації обʼєкта також підпорядковують до себе частину числівники з першої групи, які мають узгоджуватись вже не з обʼєктом напряму (ба́чу дві́ ти́сячі два́ я́блука, ба́чу сі́м мільйо́нів сімо́х жіно́к).

Чи є у другої групи окрема назва? Як пояснюється ця різниця лінгвістично? І до якої групи тут належить 0?

2 Answers 2

2

Це відбувається тому, що одне і те саме слово тисяча може бути як числівником, так і іменником.

Джерело [1], сторінка 165 (онлайн документ сторінка 170):

Треба розрізняти числівники і слова інших частин мови. Порівняймо:

Числівник Іменники Прислівники Дієслово
три трійка, одиниця, сотня, десяток втретє потроїти

У даному випадку:

 • тисяча людей — числівник;
 • червона тисяча — іменник.

Окрім слів тисяча, мільйон, мільярд, що згадані у запитанні, є інші слова, які поводять себе так само:

 • Просто іменники: трійка, десятка, десяток, сотня;
 • Дробові: половина, третина, чверть;
 • Інші: відсоток, частина, меншість, група, зграя.

Вони також відмінюються згідно власного граматичного роду (найчастіше, Жін.); до них цілком можливо застосовувати прикметники, тощо.


Висновок

Чи є у другої групи окрема назва?

Іменники.

Як пояснюється ця різниця лінгвістично?

Це омоніми. Тисяча (іменник) і тисяча (числівник) — це два різні слова, які пишуться та/або вимовляються однаково.

І до якої групи тут належить 0?

Іменник. Він проявляє усі вищенаведені властивості.
Певно, ви його відокремили, бо число нуль менше ніж один, а усі наведені у запитанні іменники мають значення, що кратне до тисяча — що і викликало непорозуміння.
Насправді, числове значення у даному випадку не відіграє ролі.


Джерела

 1. Підручник Українська мова, 6 клас (Заболотний, 2014)
 2. ЗНО. ЧВЕРТЬ. Числівник чи все-таки іменник?
6
 • Дякую, але мене все ще цікаво який механізм змушує числівник "5" в "бачу 5000 чоловіків" узгоджуватись з неістотою жіночого роду "тисячі", замість істоти чоловічого роду "чоловіків".
  – Teivaz
  Jun 25, 2023 at 18:51
 • @Teivaz, "5" - це число, а "п'ять" - це числівник. Щоб позначити число 5000, необхідно використати складений числівник "п'ять тисяч", в якому "п'ять" вказує на кількість розрядів числа / кількість порядків (тисяч). Відповідно до правил Українського правопису відбувається узгодження числівника з іменником, а не окремих його частин. Jun 25, 2023 at 20:06
 • Тобто ви хочете сказати, що в "бачу 1000 чоловіків" слово "1000" то числівник, а в "бачу 5000 чоловіків" слово "1000" є іменником?
  – Teivaz
  Jun 25, 2023 at 20:09
 • 1
  @Teivaz замініть «п'ять тисяч чоловіків» на «п'ять дюжин чоловіків» або «п'ять вагонів чоловіків». Слова «тисяча», «дюжина» та «вагон» відмінюються як звичайні іменники. Jun 25, 2023 at 20:28
 • 1
  Насправді, якщо цікавитеся лінгвістикою, то концепція числівника тягне прадавню історію і має коріння у вигляді word classifiers. Наприклад, щоб сказати тайською мовою «п'ять студентів», ми кажемо «студент п'ять особа». «П'ять котів» = «Кіт п'ять тіло». «П'ять цигарок» = «цигарка п'ять классифікатор_на_позначення_продовгуватих_предметів». «П'ять пива» = «пиво п'ять скло». Чимось подібне до нашого «п'ять пляшок пива». Jun 25, 2023 at 20:37
1

Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд

Український правопис:

§ 105. Відмінювання кількісних числівників

 1. Числові назви ти́сяча, мільйо́н, мілья́рд відмінюємо як іменники відповідних відмін.

Після числівників тисяча, мільйон, мільярд, нуль іменник незмінно стоїть у родовому відмінку множини: тисяча тонн, тисячею тонн, тисячами тонн, нуль одиниць.

Числівники мільйон, мільярд і нуль відмінюються як іменники чоловічого роду другої відміни, твердої та м'якої груп, а числівник тисяча — як іменник жіночого роду першої відміни мішаної групи.

Лінгвістика

Відповідники числівникові тисяча є в західнослов'янських та частині південнослов'янських мов. Щодо його походження немає одностайної думки.

Числівник мільйон утворено від кореня латинського слова milleтисяча. Уперше це слово з'явилося в XIV ст., в українську мову увійшло в XVIII ст.

Числівник мільярд уживається з XIX ст. Деякий час для позначення цієї ж кількості вживався й інший числівник більйон, який зараз майже зовсім вийшов з ужитку.

Числівник нуль увійшов в європейські мови з середньовічної латини, де nullus numerus означало ніяке число (вітсутність лічби).

Систему числівників українська мова успадкувала від давньоруської, хоч назви одиниць вищого розряду давньоруська мова мала свої:

10 000 – тьма
100 000 – легіон
1 000 000 – леодр
10 000 000 – ворон
100 000 000 – колода.

Власне кількісні числівники

До власне-кількісних числівників належить насамперед 40 числових назв, оформлених як окремі слова. «‎Різним поєднанням цих 40 числівників в аналітичні числові назви передаються всі інші кількісні поняття» (СУЛМ, Д. Баранник, 1969, с. 238-239).

 1. числа першого десятку (від 1 до 10);
 2. числа другого десятку (від 11 до 19)
 3. десятки (від 20 до 90);
 4. сотні (від 100 до 1000, в т.ч. тисяча);
 5. числові назви мільйон, мільярд, нуль.

Трильйон (більйон) та назви чисел більшого порядку є науковими термінами.

Великі числа

Великі числа - це загальний термін, який використовується для опису чисел, які суттєво перевищують числа, з якими ми зазвичай працюємо у повсякденному житті. Визначення того, що вважається "великим" числом, може значно змінюватись в залежності від контексту. Наприклад, у математиці та науці "велике число" може означати число в діапазоні тисяч, мільйонів, мільярдів і навіть більше. Великі числа зазвичай позначаються з використанням степенів десяти (системи найменувань чисел).

Правила найменування великих чисел

Сьогодні в світовій практиці не існує єдиного правила найменування багатозначних чисел, що ускладнює міжнародну систему інформації, а інколи призводить до прикрих і серйозних непорозумінь.

Правило «n — 1»

Це правило Міжнародний комітет мір і ваги (МКМВ) рекомендує для вживання всім країнам Європи. Але, попри те, що країни Східної Європи (колишньої Ради економічної взаємодопомоги, до якої в складі СРСР входила і Україна) прийняли рекомендації МКМВ (стандарт РС-2625-71), сьогодні в Україні поширеніше правило «n — 1».

За правилом «n — 1» найменування відбувається за рахунок представлення багатозначного числа як 10^3n, де 3n — степінь з постійним множником 3, а n — змінне ціле додатне число. Назва числа складається з двох частин: перша — від французької чи латинської назви числа, яке на одиницю менше, ніж число n, і друга — слово «ільйон» («ильйон»). Наприклад, назва числа 10^12=10^3n, де n = 4, (n — 1) = 3, буде складатися з назви числа 3 (лат. tres — три) + «ільйон» — трильйон.

Іменні назви степенів тисячі

10^3 (десять у третьому ступені) дорівнює 1,000 (тисяча)

10^6 (десять шостою мірою) дорівнює 1,000,000 (мільйон)

10^9 (десять у дев'ятому ступені) дорівнює 1,000,000,000 (мільярд)

10^12 (десять в дванадцятому ступені) дорівнює 1,000,000,000,000 (трильйон)

10^100 (десять в сотому ступені) має назву гугол.

Числа Мерсенна

У деяких областях, таких як комп'ютерні науки або теорія інформації, великі числа можуть позначатися з використанням двійкової системи, де числа видаються ступенями двійки, а не десяти.

Числа виду M(n)= 2^n − 1, де n - натуральне число, називають Числами Мерсенна.

Найбільше відоме просте число дорівнює два в ступені 77232917 мінус один. Воно містить 23249425 десяткових цифр і було знайдене Патріком Ларошем 7 грудня 2018 року в рамках проекту GIMPS.


Відповідь:

Система числівників базується на:

 • десяти назвах чисел першого десятка: один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять;
 • шести числових назвах: нуль, сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд.

Числівники тисяча, мільйон, мільярд, як і числівники вищих розрядів, зберігають категорії роду і числа. Тому, на мою думку, якщо назвати їх «великі числа» (високорозрядні / числа великого порядку (розряд, порядок числа), відповідно до контексту буде цілком прийнятним і зрозумілим.

А нуль - це ніскільки, ніщо. Та його слід відносити до тієї ж групи, що і великі числа.

2
 • Мені здається, це не те, про що питає автор. Великі числа — це (нечітка) математична категорія. А автора цікавила мовознавча категорія — слова (числівники), які граматично узгоджуються певним чином. По-перше, числа (те, чим оперує математика) і числівники (тобто слова на позначення чисел; це те, чим оперує мовознавство) — це не одне й те саме. По-друге, як показав Be Brave Be Like Ukraine у своїй відповіді, до категорії, про яку запитує автор, належать не лише слова на позначення великих чисел, а й, наприклад, слова нуль, десяток, дюжина, сотня.
  – Sasha
  Jul 4, 2023 at 5:49
 • @Sasha, щодо наведеного прикладу. Іменники десяток, дюжина, сотня, половина, третина, чверть властиві розмовному мовленню. Jul 6, 2023 at 2:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.