3

Що таке "удти" у пісні "Ой не удти вітер віє"?

Ой не удти вітер віє уткі мені треба,
Виглядаю миленькую з пуд чужого неба.
Кажуть зорьки,кажуть ясні де вна пребиває,
Серце хоче вість подати а куди не знає.

Мені здається, це може бути слово з якогось діалекту. Навряд чи це друкарська помилка, тому що слово використовується і в назві пісні.

1 Answer 1

5

Іван Панькевич, Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей. Частина І. Звучня і морфологія

Звук u

В прийменнику *одъ: удда́ти — можешся уддати, за кого хочеш1, сьім раз бӧльшоє уд сих дерев2, 3, пак звідалися уд нього4, уд цього5, уставай ут стола ут свого6, і уд того стали жиды пістриговаті7, та у́дкы вы гроши набрали8, журюся, як у́дти ізыйти9, кидь доўжен гроші, а оби уддаў10, так удмолод11, вітер завійав уд мени12, оби му борода утпала13, у́тті треба принести воду14, а языкы поудрізовав15, тыма ключами поудмыкав16, айбо вӧн не годен быў (буў) удговоритися,17 та обӧбраўся, ож вӧн достане царськӧ(в) донцьі уд левицьі молока18, тот далеко уттӧдь видить19, у́дтӧдь пӧшла пуд теллицю20. Мої записи: |ûtcʼi (Заріча), |ûtty |ûtkʼi, |ûttüdʼ (Осой)21.

 1. Пузняковці, Верх. Зн. I, 143
 2. тамже Верхр. Зн. I. 135
 3. Замічу однак, що Пузняковці належать до говору перехідного, де побіч рефлексу ü (у Верхр. ö) виступає рефлекс u
 4. Дунковиця, Верх. Зн. I, 145
 5. Солочин, Гн. Е. З. IV. 33
 6. Стройна, Гн. Е. З. IV, 56
 7. В. Раковець, Верх. Зн. I, 147
 8. Дуновиця, Верх. Зн. I, 145
 9. Ільниця, Верх. Зн. I, 148
 10. Луково, Гн. Е. З. IV, 70
 11. Луково, Гн. Е. 3. IV, 73
 12. Кушниця, Гн. Е. З. IV, 88
 13. Кушниця, Гн. Е. 3. IV, 91
 14. Вучково, Гн. Е. 3. IV, 76
 15. Страбичово, Верх. Зн. I, 130
 16. тамже, Верх. Зн. I, 130
 17. В Шард, Верх. Зн. I, 151
 18. тамже В. Зн. I, 158
 19. тамже Верх. Зн. I, 153
 20. тамже В. Зн. I, 154
 21. [коментарь во̂д себе] тут | означаїть наголос.

З назви книги зрозуміло, що то закарпатські і суміжні говори. За державним записом (од > вод > від) це відти: те саме, що зві́дти. Перехід о > у досить поширений, затвердив ся і в державній мові: поробок > парубок, яблоко > яблуко; можуть існувати парабіжно -ова- (друк-ова-ний) > -ува- (друк-ува-ти); ітд, тому в правописах для його існують окремі правила.

Також раџу звернути увагу на тутешнє запитаннє Префікси і прийменники од- і від-, звідки і візьму мапу:

Атлас української мови, т. 2, к. 251 enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.