2

Мене цікавить чи чергуються -і та -и в українській. Я, як людина, що нещодавно перейшла на українську в своєму житті виступаю за те, щоб не перекладати рос. власні імена на українську. Одже моє ім'я Михайло, часто скорочують до Міша. Але знайшовши словник-довідник Скрипника від НАН України такої форми не має. Є Миша, Мишко, Мись і т.д. І якщо я не помиляюсь щонайменше в сучасному правописі ці голосні не чергуються. Але щойно подивився відео від Твоя Підпільна Гуманітарка, де наголошувалось: "і та и в укр. мові близькі, та в різних стандартах і однакових позиціях часто бувають взаємозамінні." Я розумію що вірити словам будь-кого в інтернеті хибно, але автор начебто розбирається в темі. То ж хто знає, або добре розуміється на українській, підкажіть. Тому що як мені здається "Міша" — росіянізм.

1 Answer 1

2

Я [теж] не пригадую такого явища як чергування и ~ і. Можуть хіба що бути випадки, що подібні на чергування, але такими не є.

Перший, це де, коли такий процес відбував ся, і злилося з и, що згодом так і залишилося. З найвідоміших випадків: діти, але дит-ина; сід-ниця, але сид-іти — зазвичай це з ненаголошеним ѣ і наступною наголошеною голосною, особливо и. Також це помітно при старих запозиках як мѣнута, фѣґура ітд, де згодом можна було отримати наприклад минута або мінута. І коли мова про запозики по реліґійній тематицї, куди і входить наприклад Михайло, то тут якраз за сучасним звичаєм все записується через и:

За традицією з и пишемо також слова грецького походження, що усталилися в церковному вжитку: диякон, єпúскоп, єпитúмія, єпитрахúль, мúро, мúтра, митрополúт, християнство тощо.

Однак в говірках це цілком може бути через і, тобто Міхаїл [і похідні], а не Михаїл. Тому якщо кажете Михайло, то скоріш за всього це Миша, Мишко, Мись ітд.

Загалом, сумнівне правило девʼятки, що скоріш за всього польського походження, підпадає під цей випадок теж: дизель, але Дізель.

Другий, це ґраматичний поділ на мʼякі, тверді і мішані ґрупи. Однак це вже геть інша проблема, що радше залежна від абетки, пор.: [нема] вод-и, лял-і і ляль-и.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.