1

Підкажіть, будь ласка, правильний правопис "не?готова".

Наприклад, "Вона була не?готова і не могла бути готовою до життя".

Начебто і прикметник (тоді пишемо разом), але якийсь він не такий.

3 Answers 3

1

§ 33.Частки пишуться окремо:

д) Частка не з прикметниками у функції присудка, якщо часткою не заперечується ознака, виражена даним словом: Ця річка не широка (заперечення), але: Ця неширока річка впадає в Дніпро (одне поняття).

Примітка. Якщо між не й відповідним прикметником-присудком за змістом речення можливе є (був, була́ тощо), частку не слід писати окремо; якщо зв’язка на цьому місці порушує смисл, частку не треба писати разом: Цей будинок не старий (не є старий); але: Цей будинок (є) нестарий (тобто відносно недавно збудований).

Розбір прикладу:

"Вона була не?готова і не могла бути готовою до життя".

Перевіримо чи зміниться зміст речення, якщо між часткою не і прикметником вставити була́: "Вона не була готова і не могла бути готовою до життя".

Зміст не змінився, та звучить менш гармонійно. Повернемо частку не в початкову позицію і розберімось чому так відбулось.

е) Частка не з дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова: Перед будинком чорніла площа, не засаджена квітами; Ця робота ще не доведена до кінця; Я відклав ще не дописаний лист.

"Вона була не готова до життя. Вона і не могла бути готовою до життя".

0

У цьому випадку «не» стоїть разом.

Пояснення:

«Не» може слугувати і як частка, і як префікс. Як частку його пишуть окремо, а як префікс – разом.

Префіксом він є двох випадках: коли без нього слова не існує (невблаганний) і коли слово можна замінити синонімом: невеликий - малий.

Часткою він є у таких трьох випадках:

  • коли до прикметника є протиставлення: не високий, а низький;
  • коли прикметник стоїть як присудок, а «не» заперечує його ознаку (після «не» можна поставити «є»): Ця річка не глибока (не (є) глибока);
  • коли перед прикметником стоять слова аж ніяк, зовсім, далеко, геть, ні до чого: далеко не найкраща робота, ні до чого не здібний.Джерело

У реченні «Вона була не?готова і не могла бути готовою до життя» прикметник можна замінити на «безпорадний», тому «не» треба писати разом.

-1

Слово "не готовий" - це прикметник. Воно стоїть в короткій формі. Є правило, що короткі прикметники з "НЕ" пишуться так само, як і повні. Але це слово, як і деякі інші короткі прикметники, не підкоряються правилу. Вони завжди пишуться окремо. Їх не так вже й багато. Їх написання треба запам'ятати.

Не повинен, не готовий, не зобов'язаний, не має наміру, не здатний, не рад, не згоден і ін.

У пропозиціях вони найчастіше бувають присудком.

1
  • 1
    Чи не могли б ви, будь ласка, навести правило, яке це вимагає?
    – Yola
    Commented Jun 8, 2023 at 12:59

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.