2

Рок-н-рол до рана

Сидит баба на загаті
Маєтки латає
Міжи містом і селом
Грань вже сі стирає

Що тут означає слово "сі"? Підсилювальна частка для слова вже? Я не знайшов її в UKRLIT.ORG.

1 Answer 1

1

Тут накладаються два явища:

  1. відокремлена частка
  2. значення у даному конкретному випадку

Відокремлення зворотної частки

Це відокремлена частка -ся (-сі, -си).

Явище відокремлення частки, що позначає рефлексивні дієслова (reflexive verbs) поширене у західних діалектах. На диво, я не знайшов досить лаконічної статті про це явище, але воно згадується, наприклад тут: Wikipedia: Наддністрянський говір.

В українській мові зворотні дієслова мають постфікс -ся, що є за походженням короткою формою знахідного відмінка зворотного займенника, що почала зростатися зі своїм дієсловом ще в староукраїнську добу — Wikipedia

Отже

  • канонічна форма: збирати себе > збирати + -ся = збиратися
  • діалектні форми: ся збирати, він сі збирає, я сі ще учора зібрав тощо.

Цей конкретний приклад

Згідно викладеному вище, значення мало б бути таким:
Сі стирає = стирається.

Але здається, що у цьому випадку баба стирає грань між містом і селом, дієслово «стирає» не є рефлексивним.

На мою думку, тут «сі» у прямому значенні «собі», тобто, баба виконує якусь дію собі на користь.

Ще варто зазначити, що пісня жартівлива, тому можливо, автори просто використали "вже сі" (без якого цілком можна обійтися) для заповнення прогалин у розмірі вірша (так само, як «міжи» використано замість більш поширеного «між»).

1
  • 1
    Дякую! Ще я знайшов таку цікаву сторінку у російській Вікіпедії: ся (энклитика) Commented Jun 2, 2023 at 7:46

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.