2

Як правильно написати: "на хімфаку" чи "на хімфаці"?

0

2 Answers 2

4

Дещо додам невизначеності в порівнянні з іншою відповідю…

«Український правопис» 2019 у § 86 каже, що:

  • «іменники чол. роду (переважно безсуфіксні) — назви неістот» мають закінчення : «в а́кті, в ду́сі, у комп’ю́тері, у байра́ці, у бе́резі, у ґру́нті, у декре́ті, у телефо́ні, на ду́бі, на мі́сяці, на по́версі, на поро́зі, на столі́, на язиці́́́́, по асфа́льті, по фунда́менті, при дні, при столі́, при хара́ктері»;
  • «іменники чол. та середн. роду твердої групи із суфіксами -к-, -ак-, -ик-, -ок-, -к(о) — назви неістот» мають закінчення : «у ставку́; у горще́чку, у місте́чку; у буди́нку, у гуртку́; у ві́йську; на держаку́, на літаку́, на мішку́; на до́щику, на лі́жку, на яє́чку; по гори́щу, по узбі́чч́ю; при ба́теньку, при підраху́нку. Наявні також і варіантні форми з -ові: на/по/при/у буди́нкові, на/по/при/у держако́ві, на/по/при/у літако́ві, на/по/при/у лі́жкові та ін.».

У слові хімфак (біофак, фізфак, філфак тощо) -ак- очевидно не є суфіксом, а є частиною кореня (адже -фак тут — це факультет) — тобто згідно з «Правописом», якщо слідувати йому буквально, має бути на хімфаці. (А як же словник? А в тому словнику, при всій повазі до нього, іноді трапляються помилки.)

Водночас я не виключаю того, що такі слова (де -ак — частина кореня) можуть із плином часу уподібнюватися словам, де -ак — справжній суфікс (також я не виключаю того, що формулювання в «Правописі» могло бути неточним). Тож теоретично може бути, що написання на хімфаку, хай навіть і не слідує формально букві «Правопису», не суперечить його духу.

А як щодо реального вжитку? У «Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови» версії 16 на *фаці (228 разів) трапляється приблизно втричі частіше за на *факу (80 разів). Також можна помітити, що на роб(іт)фаці у 1920-х писали письменники розстріляного відродження Василь Воруський, Володимир Ярошенко, Григорій Епік (а перше на робітфаку у ГРАК-16 датоване 1960-ми роками, хоча поза ГРАКом є й давніше трапляння). Загалом картина така:

Висновок. Принаймні я не бачу підстав вважати варіант на хімфаці помилкою. Можливо, коректними є обидва варіанти.

P.S.: «Словники України online» (a.k.a. словник УЛІФ) не лише хімфак, а й решту слів на -фак (біофак, робфак, робітфак, фізфак, філфак) дає із суфіксом . Водночас подібне слово барак (де -ак — теж частина кореня) дає з варіативним закінченням: на/у бара́ці, бара́ку.

2

УЛІФ за хімфаку, але, здається, є й інші думки.

enter image description here

Як зауважив у своєму дописі Sasha, можуть бути помилки:

За свідченням директора фонду, доктора технічних наук, академіка НАН України В. А. Широкова, лексикографічна система створювалася в напівавтоматичному режимі й не виключає помилок:

Фахівці Фонду змоделювали в комп'ютерному форматі правила словозміни. Кожна лексема відноситься до певного парадигматичного словозмінного класу, вся лексика розбита на ці класи, й для кожного з них виписано правило словозміни, алгоритм, програму. Система ж, базуючись на вихідних формах, самостійно будує повну словозмінну парадигму. [...] Станом на сьогодні в електронному словнику системні помилки відсутні взагалі, але трапляються поодинокі несистемні. Коли в словнику загалом понад п'ять мільйонів слів і знайдено 10-15 помилок, то який це відсоток? Але щодалі, то важче й важче знаходити помилки (''сміється'').
Словниковий запас від Лілії Бондарчук в «Україна молода» від 13 червня 2007 року

До речі, на Вікіпедія:Іменування статей/Географічні об'єкти у разі розбіжностей радять розбиратись і слідувати в першу чергу сучасному українському правопису.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.