3

У пісні "Міську, вважай" гурту Брати Гадюкіни:

Перше травня, пасха, зелені свята
Hімці, жиди, поляки, цось мі сє покренчіло
Вперед поволи граєм собі вар’ята
Бачимо третім воком же ніц сі не змінило

Що таке "покренчіло"?

Я шукав у словнику UKRLIT.ORG по корню кренчіти - немає результатів

1 Answer 1

4

Це радше не корїнь, а дїєіменник.

Слово не шукаїть ся, бо це схоже на польське, де зберїг ся носовий з гиншою голосною ǫ [он] → ę [ен] і відбула ся зміна ti [ті] → ci [чї], тобто kręcić [кренчїчь]. Ві квадратних дужках приблизна вимова державною абеткою.

Поруч стоїть сє — теж частина дїєслова і скорїш за всього від того ж польського się [шє], бо в подальшому бачимо сі, що звичнїший до української. Тому повний дїєйменник: pokręcić się, де можна знайти і вираз цошь шє покренчїло: stać się pogmatwanym i przez to niejasnym, тобто щось на зразок стало заплутано, а тому неясно.

Для порівняння, стандартна українська зазнала таких змін: ǫ [он] → у і ti → ти, де в підсумку крутити → покрутитися, однак, як на мене, перемішатися чи закрутитися за значїннями будуть ближчими.

2
 • 2
  Перепрошую за відхилення від теми, але вже не вперше помічаю, тож цікавить: звідки походять незвичні до сучасної мови елементи у вашій відповіді, як то «ї» замість «і» («шукаїть ся», « скорїш»), «ві», і тому подібне?
  – rkiyanchuk
  May 24, 2023 at 16:03
 • 2
  @rkiyanchuk, якщо Ви не заперечуєте, спробую відповісти на Ваш коментар замість Bocchi. Отут про «ї» замість «і». А «ві» — це, власне, цілком словниковий (хоч і рідковживаний) варіант прийменника «в, у (ув, во, вві, уві, ві)», наприклад «Наступила весна ві всій своій красі» (Олександр Кониський) чи «Швидко й гарно, як ві сні» (віршик з газети) — інша справа, що Bocchi вживає цей варіант частіше й ширше, ніж сучасні мовці.
  – Sasha
  May 27, 2023 at 16:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.