12

"To take with a grain of salt" буквально перекладається як "приймати з дрібко́м солі" й означає "приймати [почуте/побачене], але відноситися з підозрою".

Пояснюють, що в англійську мову цей вираз потрапив як дослівний переклад латинського "Cum Grano Salis". Той в свою чергу пішов з енциклопедії «Naturalis historia» Плінія Старшого. В ній описується чудодійний рецепт протиотрути, до складу якого входить в тому числі "дрібо́к солі".

Чи є в українській мові питомі відповідники цього виразу?

1
 • Варіант "скептично поставитися до..."
  – Artemix
  Commented Mar 1, 2017 at 17:58

3 Answers 3

13

"To take with a grain of salt" в значенні "сприймати із здоровою долею скептицизму" можна перекласти за допомогою таких висловів із протилежними значеннями:

Отже "to take with a grain of salt": "не приймати на віру" або "не брати за чисту монету".

1
6

Часто використовують (можливо, з російської, але не факт; та най і калька — чому би хороше не калькувати?):

 • Довіряй, але перевіряй.
  Варіант: Довіряй, та перевіряй.

Ще:

 • Доти не звіриш, доки не зміриш.
 • Більш вір своїм очам, ніж чужим речам.
  Варіанти: Вір своїм очам, а не чужим речам. Не вір чужим речам, а вір своїм очам. Не вір вухам, але очам.
 • Не вір губі, положи на зуби. Я так розумію: губа — оповідача, а зуби — це про перевірку монет.
  Варіант: Губі нігди віри не май.
 • Хто скоро повірить, той скоро і пропадає.
 • Не всьому вір, що чуєш / що люди кажуть.
  Не всякому духу/слуху вір(уй).

В контексті грошей:

 • Віра віров, а бриндзя за гроші. Орфографія передана вірно, це бойківський діалект.

Основне джерело: М. Позаяк, «Прислів'я та приказки: взаємини між людьми» (1991, Київ, «Наукова думка») (АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського) — там указані джерела кожної приповідки.

0
4

Ділити на два

Наприклад: Все що говорить наш сусід, потрібно ділити на два.

Вилами по воді писано/писане

Вилами по воді (писане) в ролі прис.– про щось малоймовірне, таке, що може й не відбутися.

Бабка надвоє ворожила/гадала

Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє ворожила (гадала). Невідомо, чи здійсниться щось, чи ні.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.