2

Добрий вечір! Чи потрібна кома у словосполученні "студент 2 курсу Комп'ютерної інженерії, Круш Артур"?

Наскільки я пам'ятаю, в одному порядку у послідовності ім'я - статус кома ставиться, у іншому - ні.

2
  • Вітаємо вас у міжнародній експертній спільноті з обміну знань StackExchange! Гілка з вивчення української мови є вільним співтовариством однодумців. Спільними зусиллями ми намагаємось знаходити тут відповіді на найскладніші запитання і дотримуватись високих стандартів якості, щоб бути відповіді лишались корисними ще довгий час. Ви можете уточнювати та покращувати ваші запитання і відповіді використовуючи меню редагування Edit. Commented Apr 29, 2023 at 5:02
  • Ви можете уточнити в якому типі документу і в якій позиціі хочете використати наведену фразу, щоб отримати більш точну відповідь на запитання саме для вашого випадку. Commented Apr 29, 2023 at 5:27

1 Answer 1

1

І. Кома в простому реченні

Український правопис § 158. КОМА (,)

У простому реченні кому ставимо в таких позиціях.

  1. Між однорідними членами речення, не поєднаними сполучниками:

Примітка 3. Прикладки є однорідними, коли вони, як і звичайні означення, характеризують предмет з якогось одного боку або вказують на різні близькі, суміжні його ознаки, напр.: Доктор філологічних наук, професор І. Петренко (науковий ступінь і вчене звання).

Якщо ж вони характеризують предмет цілком очевидно з різних боків, вони не є однорідними й між ними не ставимо коми: завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук І. Петренко (посада й науковий ступінь).

У разі поєднання в одному ряду однорідних і неоднорідних прикладок >відповідно розставляються й розділові знаки: завідувач кафедри української мови доктор філологічних наук, професор І. Петренко.

Але прикладки, що стоять після означуваного іменника, відокремлюються комами незалежно від їхнього змістового навантаження: І. Петренко, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.