2

Сьогодні я зіткнувся з досить цікавим для мене випадком - в одній із нових ігор є персонаж Сьоме березня (March 7 оригінал англійською) . Переглядаючи новий пост в групі що до цієї гри мене збентежив заголовок "Кімната Сьомої Березня" , хоча я не мовник , та *Сьомої Березня * мені здалось неправильним , а саме закінчення -ої Взагалі так як це є родовий відмінок мені здалось що правильніше буде Сьомого Березня, та цей варіант теж мене непокоїть .Саме тому мене і зацікавило чи можна ,а якщо так то як відмінюються такі імена, та і чи взагалі їх можна перекладати

1 Answer 1

-1

СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ ОСОБОВІ ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА


Переклад та відмінювання

Якщо це персонаж жіночої статі, то відмінювання виконано правильно, жін. ст. у род. відмінку: Сьоме Березня - Сьомої Березня. Та якщо це автоматичний переклад від Google, сталася помилка, виглядає ніби з англійської мови перекладено дату March 7.

1. Переклад

Англійські, іспанські, німецькі та інші імена з мов, що не є близькоспорідненими з українською мовою, зазвичай транслітеруються за практичною транскрипцією, з невеликими особливостями, що перелічені в чинному правописі.

Прізвища транслітерують завжди

Donald Trum - Дональд Трамп (але не Дональд Козир або Дональд Козирний), Halle Berry - Холлі Беррі або Галлі Беррі чи Геллі Беррі (але не Холлі Ягода).

Імена транслітерують при перекладі офіційних документів, зрідка можливий вжиток відповідників

March 7 - Мач Севен, Марта Севен

Псевдоніми можна перекладати дослівно або транслітерацією

March 7 - Марта Сім

§ 146. Імена та прізвища (прізвиська) Імена та прізвища (також прізвиська) людей, що складаються з двох чи трьох компонентів або до складу яких входять прийменники, частки, артиклі тощо, пишемо окремо, разом і з дефісом.

1.2. Окремо пишемо псевдоніми, що побудовані як поєднання імені та прізвища: Джек Лóндон, Жорж Санд, Лéся Україн́́ ка, Мáркó Вовчóк, Панáс Мúрний;

2. Відмінювання

§ 140. Іменники іншомовного походження звичайно відмінюємо як відповідні українські іменники: * Особливості відмінювання власних назв іншомовного походження 


п.1 У дво- і полікомпонентних іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, за винятком тих, які є невідмінюваними: А́ртура Ко́нана До́йла, Ка́рла Гу́става Емі́ля Маннерге́йма; Хуа́на Ка́рлоса Альфо́нсо Вікто́ра Марі́ї де Бурбо́на.

§ 142. Відмінювання прізвищ

Примітка 2. Усі чоловічі прізвища ІІ відміни в родовому відмінку мають закінчення -а (-я) на відміну від деяких співвідносних загальних назв: пор. прізвища Морóз — Морóз-а, Кулíш — Куліш-á, Коровáй — Коровá-я, Чорнотíнь — Чорнотíн-я, Рись — Рúс-я і загальні назви морóз — морóз-у, кулíш — кулеш-ý, коровáй — коровá-ю, тінь — тíн-і, рись — рúс-і. Примітка 3. За відповідними відмінами відмінюємо неслов’янські змінювані прізвища: Окуджáва — Окуджáви, Окуджáві й т. д., Шекспíр — Шекспíра, Шекспíрові (Шекспíру) й т. д., Стендáль — Стендáля,

§ 146. Імена та прізвища (прізвиська)

п.5. Складені прізвища, псевдоніми або прізвиська з компонентами в називному відмінку відмінюємо в усіх частинах за зразками відмінювання відповідних іменників або прикметників: Рíчард Лéвове Сéрце — Рíчарда Лéвового Сéрця, Рíчардові (Рíчарду) Лéвовому Сéрцю.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.