2

Чи є різниця між "з...по..." і "з...до..." ?

Наприклад якщо сказати: "Фестиваль пройде з 18 до 21 грудня" / "Фестиваль пройде з 18 по 21 грудня" То 21 числа буде фестиваль чи він вже вже закінчиться (тобто це означає включно з 21 чи 21 вже закінчиться) ?

Також, будь-ласка, вкажіть ресурс з якого Ви використовуєте правило (лінк на правило)

1 Answer 1

1

"З...по..." позначає включно і початок і кінець часового проміжку, тобто вказує на період, який включає обидві дати, включно з останньою. Наприклад, "фестиваль пройде з 18 по 21 грудня" означає, що фестиваль почнеться 18 грудня і закінчиться 21 грудня включно.

У свою чергу, "з...до..." позначає період між двома датами, проте не включає останню дату. Тобто, "фестиваль пройде з 18 до 21 грудня" означає, що фестиваль почнеться 18 грудня і закінчиться 20 грудня, але не буде проходити 21 грудня.

Нажаль з посиланням не маю змоги допомогти.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.