11

Вже дуже давно цим цікавлюсь, але нічого не можу знайти. Часто дають англійський жартівливий варіант ("хлопці завжди праві" і т.ін.), "правий бій", якісь версії про французьке походження після війни 1812 року від одного з носіїв прізвища.

Прізвище нестандартне для слов'янських мов, на мою думку. Якщо довго шукати Гуглом у Гугл Книгах чи навіть по всьому Інтернету, можна побачити, що прізвище поширене у Чернігівській області. Всі мої родичі з цим прізвищем з Козелецького району (Сорокошичі, Косачівка, Лошакова Гута...). Часто воно чомусь виринає в Ніжині. Мені здається, що воно все ж іншомовного походження, але не зрозуміло, якого ж саме.

Можливо, хтось знає? Чи має якісь версії?

Доповнення від 22 листопада 2017 р.: Отримав версію, що це може бути від слов'янського Боєправ. Версія сумнівна, Боєправи є, але вони якраз з'являються пізніше і переважно в містах і здаються мені пізнішими переробками прізвища Бойправ.

Доповнення від 13 червня 2019 р.: Поширення прізвища можна досить чітко побачити на https://ridni.org/karta/бойправ Там є також і розділ "Походження прізвища БОЙПРАВ", але текст цього розділу насправді з книги Павла Чучка "Слов'янськi особовi iмена украïнцiв: iсторико-етимологiчний словник" і стосується імені Бой, а не прізвища Бойправ. Прізвище Бойправ в тексті навіть не згадується: https://books.google.com.ua/books?id=M-sHKtbjF2EC&pg=PA70 Вважаю, що ця інформація не стосується походження прізвища Бойправ.

1
  • 3
    Це може бути цілком українське прізвисько для людини, що часто говорила «бо й правʼ…» («бо й правда», і далі висловлювання) на рівні слова-паразита. (Версія з голови під впливом подібного походженя прізвища Напримеров).
    – ata_zh
    Jul 13, 2017 at 7:59

1 Answer 1

1

Ну, здається, не лише ви шукаєте походження прізвища Бойправ, а й люди на цьому форумі (а також тут згадується село Сорокошичі). Згідно до інформація там - прізвище Бойправ походить від тако самого прізвизька, яке, напевно, мав якийсь сміливий та чесний воїн ("бой" - "бій", "правивй" - "справедливий"), або ж людина, яка вміло та справделиво могла владнати місцеві конфлікти.

На цьому формуі також припустили, що прізвище є скороченням від якогось прізвиська (однак, тут зауважують, що воно складалося із двох слів). А також згідно до даних у цьому архіві (він, звичайно, неповний, однак можна побачити співвідношення) найбільше людей із таким прізвищем справді із Чернігівської області.

Також згідно до Вікіпедії, можу сказати, що прізвище це (саме на території Чернігівщини) зустрічалося ще в 1782р:

У 1782 р. у Старо-Карпилівській Гуті Києво-Братського монастиря проживали 58 чоловіків і 48 жінок… Посполиті мали прізвища Діброва, Акуліна Бойправ, 90-річний Дем'ян Лошак (мав 5 синів), Дяченко, Прохор Скопець, Мазаненко…

Це всі матеріали, які є в Інтернеті... Тобто можна точно сказати, що прізвище справді старе і навіть є теорія його походження, однак вона не точна, хоча, на мою думку, має право на існування.

А також, на рахунок іноземного походження, бачив припущення, що це може бути єврейське прізвище, однак ніяких вагомих доказів у джерелі не було.

3
  • О,так, деякі з цих посилань результати моїх пошуків у мережі ("єврейське прізвище", наприклад)=) Всі ці теорії походження прізвища звичайно мають право на існування, але, на мою думку, не мають жодного відношення до власне походження цього прізвища. Хоча сумнів завжди є, звичайно. Jun 13, 2019 at 19:13
  • @SergyOrloff, так сумніви є і, на жаль, спростувати чи довести цю теорію буде складно. Можливо у вас є ще якісь матеріали окрім тих, що наведені у запитанні? Jun 13, 2019 at 20:53
  • Я додав дещо 13-го червня. Є ще деякі моменти - наприклад, мені здається, що французька версія походження можливо пішла від дружини Василя Марковича, яку звали Антуанетта Францівна де Олів. Але вона там (а саме в Сорокошичах) з'явилася лише у 1847 році, а прізвище з'явилося раніше. А можливо це і не пов'язано... Треба якось знайти час і поїздити по архівам, можливо там щось вдасться локалізувати, чи знайти інший варіант написання. Jun 17, 2019 at 10:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.