1

Вікіпедія каже, що приросток су- втратив продуктивність. Чому ми більше не утворюємо слів зі цим приростком? І чи знаємо ми, яке значення давало додавання цього приростку?

До непродуктивних належать також нерегулярні афікси, що втратили здатність і відтворюватися в словах, і утворювати похідні слова. Непродуктивними в сучасній українській мові є такі афікси: 1) префікси па- (пасинок), пра- (прадід), су- (супіски)', 2) суфікси: -в-о (місиво, пиво), -ев-а (королева), -ай (шахрай), -тель із значенням конкретних предметів (глушитель), -ичі, -ічі у прислівниках (двічі, тричі), -ень (лежень), -ак (вожак), -ич (погонич), -ир (проводир).

2
 • 1
  По-моєму (і тут пишуть), це про певну спільність: «спільно з, разом», а також «подібно до» і «цільним шматком». Як-от сузір'я (об'єднання зірок), сумірний (що мір. такою ж мірою), супутник, суглоб, сувій, суглинок, сукупний тощо. Є відповідником (можливо, сучаснішому) префіксу спів- (співмірний, співробітник, співавтор, співрозмовник, співпрацювати, співмешканець), а також лат. con- (constellation) та co- (cooperate) і (частково рос.) со- (сотрудник, созвездие). Чому непродуктивний — не знаю.
  – Sasha
  Commented Apr 6, 2023 at 13:58
 • 1
  @Sasha я теж думав про схожість зі спів-.
  – Yola
  Commented Apr 7, 2023 at 12:50

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.