4

Такі слова, як "лапа", "морда", "шкіритися", "дохнути" є цілком нормальними для тварин. Та застосувавши їх до людей, замість слів "рука", "обличчя", "усміхатися" і "вмирати" відповідно, вони стають лайливими. Слово "жерти" позначається у словниках, як вульгарне, зневажливе. А чи стане воно нормативним, якщо буде застосовано до тварини? Людина їсть їжу, а тварина жере корм.

1 Answer 1

0

Слово "жерти" є синонімом слова "їсти" (жадібно їсти), тому "тварина жере корм" - правильна конструкція, що означає, що тварина їсть їжу. Проте у розмовній мові більш часто використовується слово "їсти", тому фраза "тварина їсть корм" звучить більш природньо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.