0

Наприклад

Мені влом кудись іти.

Або

Коли дивлюсь детективи, мені влом пильно стежити за всім що відбувається (деталями).

Так можна казати?

On a side note, можливо хтось може підказати причину downvote'у? Можливо тому що не показав що намагався сам знайти відповідь? Я шукав на ukrlit.org, goroh.pp.ua і sum.in.ua. І де ще можна пошукати не дуже знаю.

2
 • 1
  Може ліньки ?
  – Yola
  Commented Mar 11, 2023 at 23:59
 • 1
  @Yola Так, дійсно схоже на відповідник. Але не пам'ятаю щоб чув його вживання. І звучить якось... не сучасно? Ну але це звісно моє суб'єктивне відчуття.
  – x-yuri
  Commented Mar 13, 2023 at 8:13

1 Answer 1

4

Лінь і ліньки

Обидва ці слова, згідно зі «Словником української мови» у 20 томах, мають потрібне значення (цитую відповідні фрагменти):

у знач. пред., з інфін., розм. Не хочеться, нема бажання. Спати хочеться, а лягати лінь (С. Васильченко); Можна розглянути всіх присутніх, але йому [Серпокрилові] лінь це робити, і він поводить очима по стелі (В. Барка); Ледачий порториканець-кочегар [пуерториканець-кочегар], якому лінь було іти і приносити вугілля та дрова, побачив Джалапіту (Е. Андієвська).

у знач. пред., з інфін. Не хочеться, нема бажання; лінь (див. лінь¹ 2). Йому ліньки було читати самому, і вони читали удвох (М. Коцюбинський); Максим .. сидів нерухомо, ліньки було поворухнути й найменшим м'язком (І. Багряний); Розмореному Левонтієві було ліньки навіть сердитись (І. Білик); Вже й пішки ходити їм ліньки, тротуари їх возять! (В. Чемерис).

Не бере охота, неохота, нехіть

 • Слово неохота із потрібним значенням наводить той самий СУМ-20:

  у знач. пред., з інфін. Не хочеться, немає бажання робити що-небудь. Гарно ти граєш, та танцювати неохота! (прислів'я); — Видно, що тобі неохота розказувати, то й не треба (М. Чабанівський); Мені неохота так швидко вертатися додому (А. Дністровий).

 • Хоча СУМ-20 не розглядає окремо вислів не бере охота, але там є охота брала (бере) / взяла, та й значення його очевидне з інших словників і цитат у ГРАК-16, наприклад:

  Не думай однак, що се я вже так розволочилась, ні, я дуже рада, що я вдома, і тепер мене зовсім не бере охота гнатись на штирі вітри (Леся Українка, лист до М. П. Косача, кінець березня 1891, Колодяжне).

 • Хоча СУМ-20 не подає слово нехіть як предикатив (присудкове слово, слово категорії стану, станівник), але з цитат у ГРАК-16 очевидно, що його можна так уживати:

  А як уже незмога або нехіть Вам їхати на чужину, то, може, ліпше, ніж у Криму, було б понад Дністром у Кам'янці, — сей курортик тепер дуже вилюднів, а проте ще не навчився так обдирати людей, як «русская Ривьера»; клімат там гарний, околиця гарна, а народ рідний (Леся Українка, лист до подружжя Грінченків, 29 червня 1909, Телаві).

В лом і влом

Деякі словники, наприклад «Російсько-український словник складної лексики» Станіслава Караванського (2012), наводять слово влом, але лише в значенні «вторгнення, злам, злом» (наприклад: хатній влом), а не «ліньки, неохота».

Слід зазначити, що в російській мові є два варіанти написання: в лом (два слова окремо) і влом (одне слово разом). Тому в українській теж розглядатиму обидва ці варіанти.

З 2005 бачу трапляння в «Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови» версії 16 й у потрібному значенні. Перше — у романі «Зоопарк, або Діти до 16» Андрія Кокотюхи («— Тобі оце не влом із ними калабанитися? — пирхнув один із близнюків»). Оскільки загалом траплянь небагато, то можу підсумувати їх усі: 1929, 1956, 1963, 1965, 1982, 1989, 1990, 2005 — у значенні «вторгнення, злам, злом»; 2005, 2006×2, 2007×2, 2008, 2010×2 — у значенні «ліньки, неохота»; 2010×3 — знов у значенні «вторгнення, злам, злом»; 2012×3, 2013×3, 2014×7, 2015×5, 2016×4, 2017×6, 2018×3, 2019, 2020, 2022×2 — знов у значенні «ліньки, неохота». Тобто бачимо, що з часом трапляння в потрібному нам значенні все частішають. Та ще й праця «Молодіжний сленг у постмодерній українській прозі: прагмалінгвістичний аспект» Марії Столяр (2018) подає в лом у потрібному значенні.

Утім, чи варто брати цей росіянізм у свій особистий лексикон — вирішує кожен сам для саме.

Фразеологізми

 • мене баглаї/ліньки беруть/обсіли/обсідають (з колекції словників R2U);
 • мені баглаї/ліньки вкинулися (звідти ж);
 • на мене баглаї/ліньки напали (звідти ж).

Хоча зазвичай їх використовують для характеристики загального стану, але, якщо Вашою метою є врізноманітнити мову, то, мені здається, можна спробувати сказати щось на зразок «мене баглаї обсіли писати цей документ».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.