1

"Обробити" чи "Опрацювати" заявку користувача?

1 Answer 1

2

Спираюсь на такі матеріали:

Згідно з обома статтями, обробляти/оброблення — це коли ми змінюємо щось, доводячи його до потрібного стану. А значення «глибоко вивчити / докладно ознайомитися» лишається для слів опрацювати/опрацювання. Із цього виходить, що організація/система зазвичай опрацьовує заявку користувача. Оброблення заявки означало б процес внесення якихось змін до неї, як-от обробка пісні чи обробка перекладу, наприклад виправлення орфографічних помилок у заявці, але таке вкрай рідко роблять для заявок.

Згідно з другою статтею, вибір слова також визначається галуззю (наприклад, у бібліотечно-біографічній справі перевагу надають термінові опрацювання). Наскільки я розумію, набір значень слова опрацювати загалом ширший за набір значень слова обробити: оброблення передбачає внесення змін, а опрацювання може означати як абстрактніші речі, так і власне оброблення.

Висновок: організація/система зазвичай опрацьовує заявку користувача.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.