11

Чи існує пряма взаємодія між українською та іншими мовами (передовсім, англійською, меншою мірою польською)? Чи є іншомовні слова, що ввійшли до української, але відсутні (або маловживані) в російській?

Так, можна згадати багато галицьких слів, що стали більш-менш популярними в загальноукраїнському просторі (як-от пательня чи мати рацію тощо), але, здається, вони ввійшли до галицької говірки ще до об’єднання.

3
 • Англійською - наприклад "еджайл-розробка" (Agile)?
  – Artemix
  Feb 28, 2017 at 19:26
 • 1
  Ґуґль показує Приблизна кількість результатів: 381 000 (0,59 сек.) на запит "аджайл разработка" Feb 28, 2017 at 19:28
 • @Artemix, може, воно теж прийшло через російську (спочатку до них, а потім через них до нас)? Тобто навряд, звісно, але у випадку слова, що прийшло одночасно до них і до нас — важко довести те чи інше. От знайти би пару прикладів, що прийгли лише до нас — це буде факт.
  – Sasha
  Feb 28, 2017 at 20:14

2 Answers 2

8

Австралійські назви тварин: квол (Dasyurus), білбі (Macrotis), тилацин (Thylacinus), падемелон (Thylogale), намбат (Myrmecobius). Росіяни надають перевагу асоціативним назвам: квол – сумчаста куниця, білбі – кролячий бандикут, тилацин – сумчастий вовк, падемелон – філандер, намбат – сумчастий мурахоїд.

3

На думку спадає лише сленгове "лахати" з німецької lachen (сміятись). Чув його лише українською, російською ні. Взагалі годі очікувати запозичень з мов, які не присутні у вжитку в Україні.

2
 • Ласкаво просимо на сайт Ukrainian.SE! Будь ласка, намагайтеся уникати суб'єктивних відповідей, які містять лише вашу власну думку і більш нічого. Ось стаття, де ми описуємо, які дописи ми вважаємо якісними, а які — ні. Ви завжди можете виправити відповідь, надавши більш аргументовану відповідь. Для цього натисніть edit. Mar 1, 2017 at 12:58
 • Цікаво, що тут наводять російський еквівалент. А тут кажуть про вживання слова на території України і Білорусі, але в російській мові.
  – Sasha
  Apr 24, 2017 at 9:07

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.