-1

"по мірі того, як" - це калька з російської.

Чи існує український відповідник для цієї фрази і якщо ніт, як краще здійснити переклад українською щоб звучало органічно? Дякую.

1
 • Наведіть, будь ласка, приклади речень.
  – Sasha
  Mar 2 at 12:40

1 Answer 1

2

Замінники

 • Олена Курило в «Уваги до сучасної української літературної мови» (1924; § 18 «Прийменники») радить замінювати «по мірі того» на «у(в) міру того». Цю пораду повторюють багато сайтів (1, 2, 3). Приклад вжитку:

  І в міру того, як хід його ставався повільніший, він чимраз глибше затоплювався в свої думки, чимраз тяжчі невдачі і страти наводив на Германа, упокорював того товстенького, спокійного, мов муром обведеного, багача, наводив на нього тривогу, аж вкінці - перед самим входом додому - обалив його зовсім і враз з його скаженою жінкою вигнав з посліднього закутка, з дому на бориславськім тракті. <…> В міру того, як Рифка відвикала від праці, праця ставалась їй чимраз ненависнішою і тяжчою; вона не могла пересилувати себе, щоб прочитати аби одну книжку, хоть перед кількома літами тітка навчила була її трохи читати (Іван Франко, «Борислав сміється», 1881).

 • Ірина Фаріон у монографії «Мовна норма знищення пошук віднова» (2013, видання третє, ISBN 978-966-428-290-8; розділ «Типові лексичні і граматичні помилки та їхні правильні відповідники», с. 322) радить замінювати «по мірі того, як» на «відповідно до того, як».

Чи непритаманна конструкція?

Утім я не впевнений, що конструкція «по мірі» (і зокрема «по мірі того, як» як частковий випадок) наскільки непритаманна українській мові, наскільки це подають. Її вживали Микола Устиянович, Олександр Шишацький-Ілліч, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Старицький та інші. Приказку «добре все по мірі» наводить Матвій Номис у збірці «Українські приказки, прислів'я і таке інше» (1864; № 5860, с. 113).

Утім не можу не зазначити, що конструкцію «по мірі» вживали здебільшого в XIX сторіччі. З кінця XIX ст. починає домінувати «у(в) міру», і лише з настанням незалежності відбувається деяке збільшення частоти «по мірі»:

P.S.:

 • Дані щодо вживання «по мірі» і «у(в) міру» — з Генерального регіонально анотованого корпусу (ГРАК) української мови версії 16.
 • Ще зрідка вживають «у(в) мірі того, як» (замість «у(в) міру того, як»), але це відбувається настільки рідко, що радше схоже на авторський стиль чи описку.
1
 • 2
  Дякую за фантастичну відповідь. Контексту не маю, я перекладачка, тому просто потребувала варіант, який би звучав більш автентично.
  – Sana
  Mar 6 at 9:51

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.