-1

Це якісь нові правила транслітераціі?

З [української] Вікіпедії: Гоґвортс (англ. Hogwarts)

Тепер h — це г, а g — це ґ?

Тепер у нас ґенератори, меґавати, ґаражі, геллоу?

UPD: Якщо послухати оригінал — на Ютьюбі Welcome to Hogwarts [Harry Potter] Visit the Castle — абсолютно чітко чутно Хогвартс, а ніякий не Гоґвортс.

9
 • 1
  закрив питання, бо уже підіймалося безліч разів на сайті. транслітерація - це не те, як ми чуємо, ти транслітерація - це усталені зручні правила передачі іншомовних слів на письмі. чому? тому що одна людина чує так, а інша - інакше. а правила для всіх.
  – P. Vowk
  Feb 18, 2023 at 23:57
 • 2
  і писати так почали не зараз, а з 2002 року, коли видали Гаррі Поттера українською у видавництві абабагаламага.
  – P. Vowk
  Feb 19, 2023 at 0:04
 • 2
  Надав відповѣдь там. Feb 19, 2023 at 2:01
 • 2
  Ну, ситуація така, що в нас зараз не дуже багато активних учасників. Тому маємо два наслідки: (1) нам не вистачає рук, щоб глибоко пірнати в кожне питання; (2) курс задається активними учасниками, зараз він такий який є, але нові активні учасники можуть його змінити. Приєднуйтеся, якщо теж вважаєте, що нам варто бути уважнішими/лагіднішими до відвідувачів :).
  – Sasha
  Feb 19, 2023 at 2:03
 • 2
  @VitaliiVasylenko на нашому сайті вже не раз відбувалося обговорення на тему "чітко чую так", "чітко чую сяк". Це ніяк не впливає на транслітерацію. Так, я там чую Гоґвартс, і я досліджував це питання, ще багато людей чує дуже по-різному, для того й потрібні фонетичні дослідження + транслітерація як зручний інструмент із чіткими правилами, а не хто як почув.
  – P. Vowk
  Feb 20, 2023 at 19:05

1 Answer 1

0

Про [h]

[h] — це глухий гортанний фрикативний. В українській мові цього звука нема, а найближчі звуки, що є в українській мові, такі:

Тобто досконалості нема. Одне з двох: або ми поступаємося способом творення і зберігаємо дзвінкість/глухість (передаючи [h] як х), або ми поступаємося дзвінкістю/глухістю і зберігаємо спосіб творення (передаючи [h] як г). Що краще?

На мій суб'єктивний погляд сучасної людини, [h] справді схожіше до х [x], ніж до г [ɦ].

Але традиція передавати [h] як г склалася дуже давно. (Причому, як не дивно, не тільки в українській мові, а й у російській.) Через що маємо гандбол (handball), гербарій (herbarium), гіпотеза (hypothesis), Гарвард (Harward), Гаррі (Harry), Гітлер (Hitler) тощо. А спосіб передавати [h] як х [x] — навпаки, порівняно новий. (І, можливо, він спочатку з'явився в російській, бо звучання г там змінилося з фрикативного на проривне, тобто передання [h] через г там утратило всяку рацію. Але це неточно.)

Правопис теж каже, що [h] «здебільшого» передається через г (лишаючи х лише для «окремих» винятків). І не лише найновіший (2019), а й усі попередні теж.

Отже коротко про [h]:

 • історично передавали здебільшого як г (можна дискутувати про доречність чи недоречність продовження цієї традиції в сучасному світі, але це точно не якась нова зміна);
 • чинний правопис також радить передавати здебільшого як г.

Про [ɡ]

[ɡ] (дзвінкий велярний проривний) — це якраз звук від ґ, не від г. (І мені дивно чути, що в слові Hogwarts Ви чуєте там г, а не ґ. Хіба що в окремих випадках при дуже швидкій вимові. А тут? А в слові hog?)

Водночас сучасний правопис (2019) рекомендує передавати [ɡ] через г (зазначаючи ґ лише як альтернативний варіант і лише для прізвищ та імен людей). Але слід зазначити:

 1. Історичний контекст:

  • «Український правопис з словничком» Івана Огієнка (1925):

   § 144. Звук g в чужих словах на письмі передають:

   а. На Великій Україні, зберігаючи власну традицію, через г: газета, гама, генерал, географія, гімназія.

   б. В Галичині через ґ: ґазета, ґама, ґенерал, ґеографія, гіґієна.

   Нині майже ніхто не спирається на правопис Огієнка, але просто було цікаво зазирнути.

  • «Харківський» правопис (1928):

   § 55… Щождо чужого g, то в новіших запозиченнях його треба передавати через ґ, у запозиченнях же засвоєних давніше, особливо з грецької мови, віддаємо нашим г (порівн. § 54): Англія, газ, газе́та, га́ма, гегемо́нія, генеало́гія (ло́гіка…), генера́л, геній, геогра́фія (грама́тика, програ́ма, грамофо́н, діягра́ма, гра́фіка, грам, кілогра́м…), Герма́нія, гігіє́на, гімна́зія, гіпс, гра́дус, граф, Гру́зія, гру́па, дифто́нг, егої́зм, організа́ція, педаго́г, Ри́га, траге́дія, фігу́ра й ін., але аґе́нт, аґіта́ція, аґроном, Араґо́нія, бра́внінґ, Брю́ґґе, Гамбурґ, Геґель, гіда́льґо, гуґено́ти, _Гюґо́, ґарантія, Ґаро́нна, ґва́рдія, Ґвіне́я, Ґе́ргард, Ґе́те, Ґеттінґен, ґібелі́н, ґірля́нда, ґля́вберова сіль, ґлядія́тор, ґнайс, Ґо́льфштром, Ґрана́да, ґрандіо́зний, Ґріґ, ґу́ма, Ґустав, дириґе́нт, елеґа́нтний, інтеліґе́нт, лінґві́ст, міґра́ція, Чіка́ґо і т. ін.

   Формально цей правопис зараз нечинний, але це був останній український правопис перед початком радянських репресій, і багато хто сприймає саме його як незамулений взірець. Наступний правопис, 1933 року, мав доволі ідеологічно забарвлену передмову про «шкідницьку роботу українських націоналістів» і скасував більшу частину правопису 1928 року, зокрема й велів [ɡ] передавати як г. Частину норм правопису 1928 повернули в післярадянські часи, але передання [ɡ] через ґ не повернув навіть правопис 2019. Чому так, сказати важко: можливо, недоробка, можливо, раціональне рішення.

 2. Існують сучасні настанови, які рекомендують передавати [ɡ] через ґ, наприклад:

Отже коротко про [ɡ]:

 • передання через ґ — це порівняно нове й водночас забуте старе (колись так робили, принаймні на Галичині; у радянські часи скасували — разом з усією літерою ґ);
 • але чинний правопис радить передавати здебільшого як г (хоча існують настанови, що намагаються йти поперед нього).

Інше

Див. також: «Правила вживання літери г/ґ/х при запозиченні іншомовних слів на g/h (гакер, гостинг)».

4
 • (Моя відповідь «пролізла», бо я почав її набирати до закриття питання. Попереднє запитання бачив, але там не було прямої відповіді на «як давно? чи нове?», вибачте. Можу спробувати перекинути в попереднє запитання з якоюсь передмовою, мовляв, відповідав не зовсім на це питання, а не схоже.)
  – Sasha
  Feb 19, 2023 at 1:33
 • 1
  Дякую за нормальну, розгорнуту, адекватну відповідь! Feb 19, 2023 at 1:37
 • Як на мене, перекидати нікуди не треба - це актуальне питання, я б його і не закривав би. Бо перед тим як його задавати, я шукав схожі відповіді - і саме на те формулювання не наткнувся. Feb 19, 2023 at 1:45
 • 1
  PS: в словi hog - дійсно, друга приголосна звучить як "ґ", але це точно "хоґ", а не "гоґ". Feb 19, 2023 at 1:50

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.